VOLBY – Informace pro voliče se změnou trvalého pobytu po 28. dubnu

Volič, který se přestěhoval ve výše uvedené době do jiné obce, musí v místě původního bydliště požádat o potvrzení, které předloží v místě nového trvalého pobytu. Podrobné informace si prostudujte po rozkliknutí zde: