Státní fond životního prostředíPoskytovatel dotace:
Státní fond životního prostředí České republiky

Výše dotace:
500.000 Kč (ocenění Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí v krajském kole Vesnice roku 2022)

Královéhradecký kraj - logo Dotační fond Královéhradeckého kraje č. 23POVU1-0072:  investiční dotace ve výši: 50.000 Kč.

Státní fond životního prostředíPoskytovatel dotace:
Státní fond životního prostředí České republiky

Výše dotace:
557.098,99 Kč

V dnešní obci je evidováno 239 popisných čísel a žije zde 700 obyvatel. Na ploše 637 ha je vybudovaná kompletní infrastruktura, která slouží všem občanům – zpevněné komunikace po celé obci, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Na konci roku 2003 byla obec plynofikována. V obci funguje mateřská škola, základní škola (1. – 5. třída), tělocvična, pohostinství, obchod (potraviny) a v létě i přírodní kulturní areál. V obci je dále kostel sv. Jana Křtitele, hřbitov, hasičská zbrojnice a hřiště na fotbal, tenis a volejbal. … další informace o obci PohoříČEZ Distribuce – Plánované odstávky