Kostel sv. Jana Křtitele

O kostele

Kostel sv. Jana Křtitele je nejen místem pro bohoslužby, křty, svatby či místem posledního rozloučení s našimi bližními, ale je i památkou na dřívější generace a přirozenou dominantou obce. Ať jedete odkudkoliv, první co uvidíte bude věžička našeho kostela.

Mše Svaté jsou zde pravidelně každý týden v neděli, bohoslužby začínají v 11:15 hodin. Pravidelně se zde dodržují svátky jako posvícení, pout, památka zemřelých apod. Jsme rádi, že tato tradice nezmizela z našeho každodenního života a budeme se snažit, abychom si tyto Svátky udrželi.

Aktuální ohlášky, program bohoslužeb a další informace můžete nalézt na stránce Římskokatolické farnosti Děkanství Opočno http://www.dekanstviopocno.cz.

Rekonstrukce Kostela sv. Jana Křtitele v Pohoří

V červnu 2000 započala generální oprava celého vnějšku kostela. Trvala tři roky, byla rozdělena do třech etap, proinvestovali jsme 750 000 Kč. Po opravě byl na kostel namířen osvětlovací reflektor a každou noc je naše dominanta vidět z dalekého okolí. V roce 2019 byla provedena generální rekonstrukce podlahy uvnitř kostela, vnitřní omítka byla oddilatována a omítky byly opatřeny sanační omítkou. Dále byla provedena rekonstrukce elektrorozvodů a příprava na budoucí topení v lavicích. Generální oprava interiéru stála 616.500 Kč. Opravy byly financovány z vlastních úspor farnosti ve výši 381.500 Kč, po vyhlášení záměru opravy přispěli drobní dárci dohromady 95.000 Kč, Obec Pohoří darovala 100.000 Kč, Královéhradecké biskupství z fondu solidarity 40.000 Kč. Všem těmto dárcům patří velké poděkování za finanční příspěvek. V roce 2020 byly opraveny obě plechové věže a byl proveden jejich nátěr. V témže roce bylo pořízeno topení do kostela. Více se o opravách a historii našeho kostela můžete dočíst v Digitální kronice obce Pohoří.

Pro účely provozu a rekonstrukce kostela v Pohoří je zřízen bankovní účet č. 1189518309/0800, kam je možné zasílat příspěvky. Farní úřad v Opočně Vám v případě zájmu vystaví potvrzení o daru, které můžete použít na snížení základu daně z příjmu fyzických osob. Díky Vašim příspěvkům a darům můžeme financovat postupnou rekonstrukci kostela.