Klub českých turistů

Náš odbor byl oficiálně založen 28.2.2002, registrací u Klubu českých turistů. Nicméně předcházelo mu několikaleté působení party lidí, kteří pořádali společné výlety za turistikou, i za účasti širší veřejnosti, například při Dětském pochodu nebo Tajném výšlapu (první v roce 2000).

V současné době má náš odbor 19 registrovaných členů, ale také spoustu „příznivců“. Věnujeme se zejména pěší turistice s délkou tras do 20 km. V posledních letech pravidelně zařazujeme do programu i cyklovýlet.

Akce se konají především v sobotu, a to jednou nebo dvakrát v měsíci. Někdy je nutné se na daný výlet dopravit, využíváme k tomu aut či prostředků veřejné dopravy. Účast na akcích není podmíněna členstvím, akce jsou otevřeny všem zájemcům o turistiku. O jednotlivých výšlapech je možné se dozvědět na webových stránkách odboru https://kctpohori-lucka.estranky.cz/ nebo ve vitríně u místního obchodu. Na začátku roku vydáváme kalendář akcí na celý rok.

Účastníme se i celostátní a významné akce k ukončení turistické sezóny – Posledního puchýře. Jedná se o putovní akci, kdy si pořadatelství předávají velké odbory po celé republice.

Mezi naše stálé akce, které zařazujeme každoročně, patří zejména:

  • cyklovýlet o letních prázdninách (srpen)
  • výlet do Polska
  • Poslední puchýř v listopadu
  • pochod s možností návštěvy adventních trhů v prosinci
  • Tajný výlet

Rádi vás mezi sebou přivítáme.

členové KČT, odbor Pohoří