Tělocvična

Výstavba budovy tělocvičny byla dokončena 1. září 1984. Zařízení je využíváno zejména k pohybovým aktivitám a hrám dětí  ze základní  a mateřské školy. V zimním období slouží tělocvična pro sportovní aktivity občanů obce a pro akce organizované místními spolky.