Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství obce upravuje:

Místní poplatek za odpady

Pozor na číslo účtu, v roce 2022 Obec Pohoří přešla k České spořitelně. Plaťte na účet 611 376 5349 / 0800.

Podrobnosti o poplatcích, kolik, jak a kde platit, se dozvíte po rozkliknutí přiloženého dokumentu:

POZOR! Poplatek za odpady se na rok 2024 zvyšuje na 600 Kč za osobu či za nemovitost, ve které není hlášen trvalý pobyt.

Obec Pohoří zajišťuje pro občany od září 2019 provoz Sběrného dvora.

Provozní doba Sběrného dvora v Pohoříletní období (měsíc 04-10)zimní období (měsíc 11-03)
úterý14:00 – 16:0015:00 – 16:00
sobota09:00 – 11:0009:00 – 10:00

 Ve sběrném dvoře se shromažďují hlavně tyto tříděné odpady:

  • plasty
  • papír
  • sklo
  • kovy
  • textilní materiál
  • dřevo
  • nebezpečné odpady
  • objemný odpad
  • omezené množství stavební suti
  • elektrické a elektronické zařízení a baterie (zpětný odběr)

Třídění odpadů:

Obec v souladu s platnou vyhláškou zajišťuje třídění odpadů pro své občany nejen prostřednictvím sběrného dvora. Na území obce se  nachází kontejnery na třídění odpadů: plasty, papír, sklo, textil, kovy, jedlé oleje a tuky.

V obci byl v říjnu 2019 zaveden systém pytlového svozu tříděného plastového odpadu (dům od domu). Svoz probíhá  vždy první pondělí v měsíci. Žluté pytle na svoz plastu se poskytují občanům zdarma. Aktuální svozový kalendář popelnic s komunálním odpadem a pytlů s plasty je zde:

Na území obce jsou rozmístěny tři kontejnery na bioodpad

Svoz komunálního odpadu v obci provádí společnost Marius Pedersen a.s.