Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství obce upravuje:

Místní poplatek za odpady v roce 2023

Pozor na číslo účtu, v loňském roce Obec Pohoří přešla k České spořitelně. Plaťte na účet 611 376 5349 / 0800.

Podrobnosti o poplatcích, kolik, jak a kde platit, se dozvíte po rozkliknutí přiloženého dokumentu:

Obec Pohoří zajišťuje pro občany od září 2019 provoz Sběrného dvora.

Provozní doba Sběrného dvora v Pohoříletní období (měsíc 04-10)zimní období (měsíc 11-03)
úterý14:00 – 16:0015:00 – 16:00
sobota09:00 – 11:0009:00 – 10:00

 Ve sběrném dvoře se shromažďují hlavně tyto tříděné odpady:

  • plasty
  • papír
  • sklo
  • kovy
  • textilní materiál
  • dřevo
  • nebezpečné odpady
  • objemný odpad
  • omezené množství stavební suti
  • elektrické a elektronické zařízení a baterie (zpětný odběr)

Třídění odpadů:

Obec v souladu s platnou vyhláškou zajišťuje třídění odpadů pro své občany nejen prostřednictvím sběrného dvora. Na území obce se  nachází kontejnery na třídění odpadů: plasty, papír, sklo, textil, kovy, jedlé oleje a tuky.

V obci byl v říjnu 2019 zaveden systém pytlového svozu tříděného plastového odpadu (dům od domu). Svoz probíhá  vždy první pondělí v měsíci. Žluté pytle na svoz plastu se poskytují občanům zdarma. Aktuální svozový kalendář popelnic s komunálním odpadem a pytlů s plasty je zde:

Na území obce jsou rozmístěny tři kontejnery na bioodpad

Svoz komunálního odpadu v obci provádí společnost Marius Pedersen a.s.