Sbor dobrovolných hasičů

SDH Pohoří - znak

Spolek dobrovolných hasičů byl v Pohoří založen roku 1878. V současné době čítá 54 členů. Chod spolku plánují a organizují členové výboru SDH, kteří se během roku scházejí na pravidelných schůzích. Nyní má sbor 11 členů výboru včetně starosty sboru, kterým je Václav Hrušovský.

Důležitou součástí spolku je i výjezdová jednotka, kterou zřizuje obec. Pohořská výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO V (Jednotka Požární Ochrany v místní působnosti), což znamená, že zasahuje výhradně na katastrálním území obce při požárech, živelných pohromách a ochraně zdraví a majetku obyvatel obce.

Výjezdovou jednotku tvoří 17 členů, velitelem jednotky je Vladimír Vošlajer.

Pohořští hasiči jsou nápomocni v pořádání okresních hasičských akcí, kdy zde proběhla okrsková prověrka hasičské techniky a v roce 2019 okresní kolo celostátní hry Plamen. Sbor dobrovolných hasičů se aktivně podílí na dění v obci, kdy organizuje či pomáhá s plánováním celé řady akcí, mezi které patří například sběr železa, pálení čarodějnic, drakiáda a další. V současné době, po delší odmlce, pracují členové sboru i s mládeží, kdy pořádají kroužek mladých hasičů.

Výjezdová jednotka během roku pravidelně udržuje svoji techniku a vybavení v zásahu schopném stavu a zároveň postupně obnovuje již postarší materiál. V současné době sbor disponuje přenosnou motorovou stříkačkou, kalovým čerpadlem, plovoucím čerpadlem, motorovou pilou, elektrocentrálou a potřebným hasebním materiálem. Od roku 2020 se sbor pyšní novým devítimístním dopravním automobilem Ford Transit 4 x 4, který je speciálně upraven pro potřeby výjezdové jednotky.

Kontakty

Václav Hrušovský, starosta sboru, +420 607 891 408
Vladimír Vošlajer, velitel výjezdové jednotky, +420 737 686 590
email: sdh-pohori@seznam.cz