Informace o Pohoří

Obec Pohoří leží v podhůří Orlických hor v nadmořské výšce 263 m, nedaleko měst Opočno a Dobruška. 637 hektarů katastrální rozlohy obývá v současné době cca 700 trvale hlášených obyvatel. V obci je nyní evidováno 239 popisných čísel.

Krátce z historie

První zmínky o obci Pohoří se datují k roku 1361. V této době bylo Pohoří součástí opočenského panství, které vlastnil Sezema z rodu Drslaviců. V 16. století bylo v obci 26 usedlostí. Byly stavěny ze dřeva a ve dvou řadách. Ze starých dřevěných statků se ale bohužel nedochoval ani jediný. V obci se také nacházely dva mlýny, rychta a pivovárek. Dominantou obce je kostel sv. Jana Křtitele. Základní kámen této stavby byl položen 27. července 1902 a o necelý rok později (dne 23. června 1903) byl nový kostel vysvěcen. Více v Digitální kronice obce Pohoří.

Mezi významné rodáky obce Pohoří patří prof. Jan Voborník, který, působil jako český literární historik a kritik. Psal monografie, drobnější stati literárně historické, literárně kritická pojednání a literární příručky, zejména pro studenty. Psal také i díla beletristická, četná dramata, např. Husitská trilogie (Jan Hus, Jeroným Pražský, Smrt krále Václava). Dalším významným rodákem je Miloň Čepelka. V roce 1967 se stal zakládajícím členem populárního ‚Divadla Járy Cimrmana‘, v němž dodnes působí jako herec, spisovatel, textař a scénárista.

Infrastruktura

K občanské vybavenosti v obci patří budova Obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí. Dále pak místní prodejna potravin, pohostinství, základní škola, mateřská škola, školní jídelna a tělocvična. Ke sportovnímu vyžití je k dispozici fotbalové hřiště, tenisové kurty, volejbalové hřiště a work-outové hřiště. V Pohoří jsou zpevněné komunikace po celé obci, chodníky, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec je plynofikována. Za obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí ve středu obce funguje sběrný dvůr. Ve středu obce se nachází přírodní areál, ve kterém se koná množství kulturních a zábavních akcí. U tělocvičny si mohou děti zahrát na dětském hřišti, na kterém jsou k dispozici prolézačky, houpačky a jedna dlouhá lanovka. Další malé dětské hřiště je u hřišť Tělovýchovné jednoty. Ve středu obce se můžete projít po mlatové cestičce lemované nově vysazenými stromy a záhony s trvalkami. Pošta v obci není, využíváme služeb pošty v Dobrušce (PSČ 518 01). Naše vesnice je s okolím propojena veřejnou hromadnou dopravou jak autobusovou (prochází celou obcí), tak vlakovou (železnice prochází okrajem obce). V obci je dostupná pevná telefonní síť (podzemní rozvod), pokrytí mobilními sítěmi operátorů působících v ČR je dostatečné. V obci je signál pro bezdrátový internet několika poskytovatelů.

Život v obci

V obci Pohoří  se daří udržovat tradice jak společenské, tak náboženské. V naší malé obci existuje několik spolků, které při organizování akcí pro občany Pohoří spolupracují. Spolkem s nejdelší tradicí, který oslavil již 130 let od svého založení, je Sbor dobrovolných hasičů. Ten zajišťuje hasičské soutěže, hasičské dětské dovádění, vzdělávání malých dětí ve školce, přípravu a tréninky na hasičské soutěže, dále brigády a pomoc s prací v obci, výlety pro členy sboru, dohlíží na pálení Čarodějnic a pořádá také každoroční hasičský ples. Dále v obci působí Tělovýchovná jednota, která organizuje utkání ve volejbale, sálové kopané, florbalu, pink-ponku, tenise, pětiboji nebo nohejbalu. Využívá k tomu venkovní hřiště a tělocvičnu. Tělovýchovná jednota se také podílí na kulturním životě v obci, organizuje akce pro děti – Strašidelný rej, Loučení s prázdninami, Dýňobraní a další. V obci také funguje spolek s názvem Klub přátel Pohoří, který chystá  mikulášskou nadílku, dětský karneval, lampiónový průvod, masopustní průvod nebo Společenský ples. Dalším spolkem v obci je pak Klub českých turistů, který pořádá turistické výlety. Výčet spolků v obci Pohoří uzavírají včelaři, zahrádkáři a rybáři. Z náboženských tradic se slaví pouť a posvícení v místním kostele sv. Jana Křtitele. V obci se také každý rok hrají divadelní představení ochotnických souborů – buď v přírodním areálu na jevišti nebo ve velkém sále místního pohostinství. Závěr roku patří  vždy akci „Rozsvícení vánočního stromku“ , kde se schází opravdu téměř celá vesnice  a za dětského zpěvu koled před kostelem přivítá dobu adventní. Regionální tradici má také taneční soutěž Pohořský střevíček, kterou připravuje místní základní škola. Pokud se chcete dozvědět více o dění v obci, podívejte se do Digitální kroniky obce Pohoří.

Příroda

Obcí protéká potok Zlatý Crk, jehož koryto bylo (včetně tří rybníků, kterými protéká) po ničivé povodni v červenci 1998 kompletně vyčištěno a zrekonstruováno. Každoročně do Pohoří přilétají čápi. Čáp bílý zde má již trvalé hnízdiště. Každý rok vyvedou 1 – 2 potomky. Pestrou stravu nalézají na nedalekých lukách. Jsme rádi, že můžeme alespoň malou částí přispět k udržení Čápa bílého v naší přírodě.

Mezi přírodní zvláštnosti patří bezpochyby Přírodní rezervace Zbytka. Tato rezervace o rozloze 79,42 ha se nachází v trojúhelníku mezi obcemi Pohoří, České Meziříčí a Roheničky. K vyhlášení chráněného území došlo 18. května 1994. Jedná se o jedno z maloplošných chráněných území. Uvnitř tohoto území si přijde na své snad každý milovník přírody. Lužní louky jsou v poměrně přirozeném režimu vystřídány smíšenými lesy nebo jednotlivými stromy. Podél řeky Dědina, která se přirozeně klikatí, roste bezpočet vrb a olší spolu s dalšími pobřežními rostlinami. Toto území je snadno dostupné vlakem a je velice příhodné pro návštěvu. Více o přírodní rezervaci Zbytka.