Zahrádkáři

V obci Pohoří byl založen spolek zahrádkářů 28. března 1965. Počet členů činil více jak desetinu z celkového počtu obyvatel obce. V dřívějších letech byly v širokém okolí známy svou nádhernou květinovou výzdobou zahrádkářské plesy. V letních měsících byly pořádány výstavy, které shlédly i tisíce návštěvníků z  okolí.

V současné době zahrádkáři obec reprezentují na různých zahrádkářských výstavách, mezi nejznámější patří výstavy v Častolovicích. Celoročně se starají o květiny v centru obce, byli i organizátory výstavy výrobků „Ten umí to – ta zas tohle“. Zahrádkáři jsou spolkem, který se aktivně podílí na kulturním a společenském dění obce Pohoří. 

Dlouholetým předsedou Základní organizace Českého zahrádkářského svazu byl do roku 2020 pan Jaroslav Mervart. Dne 11.5.2021 byl do funkce předsedy zvolen pan Jan Šolc.