Digitální kronika Pohoří

Digitální kronika Pohoří

Digitální kronika obce Pohoří zachycuje historii Pohoří od jejího vzniku až po současnost.

Ptáte se proč zrovna „digitální“ kronika? Důvod je jednoduchý. Klasické kroniky, jaké většina z nás zná, jsou velké, tlusté bichle s chronologickými záznamy událostí psané rukou. Mají ale jednu velikou nevýhodu – kroniku má většinou kronikář a tudíž se k ní veřejnost moc nedostane. Ručně psané kroniky sice mají svou uměleckou hodnotu, která se rok od roku zvyšuje, ale tyto kroniky si nezaslouží být jenom uloženy v knihovnách nebo archivech. Měly by podávat informace své doby nejenom úzkému kruhu zasvěcených, ale i široké veřejnosti. A protože je dnes doba IT a internetu vůbec a navíc doba chce své, je tu digitální kronika.

Od klasických kronik se liší tím, že je rozdělena do několika kapitol (ty si můžete vybrat v levém sloupci každé stránky) a tudíž není psaná chronologicky, tzn., že události nejsou psány jedna za druhou, tak jak se staly, ale jsou zařazovány (chronologicky) do jednotlivých kapitol.

Vstupte do Digitální kroniky obce Pohoří.