Znak obce Pohoří

Znak obce Pohoří

Ve stříbrno-červeně polceném štítě vlevo vyniká půl zeleného listnatého stromu a vpravo vyniká půl stříbrného vozového kola. Figura listnatého stromu má bez bližšího určení vystihovat charakter obce, jak jej vykresluje například obecní kronika – „Pohoř víska zapadlá v zeleni stromů mohutných to starých olší, topolů a dubů, které s vrbami lemovali protékající potůček…“. Vozové kolo představuje heraldické zjednodušení koňského povozu. Oběma symboly se navazuje na zemědělskou historii a původ vsi. Znakové figury mají představovat výrazné zjednodušený a heraldický přepis historických pečetních a razítkových znamení obce, jejichž symbolika spočívá ve vykreslení charakteru obce a jejího zasazení do typické venkovské krajiny. Barevné řešení znaku má dávat obecně důraz na uplatnění heraldického pravidla o kombinaci kovu a barvy. Kombinaci stříbrné a červené barvy má být rozuměno jako symbolu české zemské příslušnosti obce, zelená připomíná venkovský a zemědělský charakter vsi. Návrh obecního praporu je koncipován jako opakování znaku. Prapor obce je ze dvou třetin červený s žerďovým bílým pruhem širokým jednu třetinu délky listu praporu. V bílém pruhu je tak jako ve znaku obce půl zeleného listnatého stromu, který přiléhá k půli bílého vozového kola v červeném poli. Poměr šířky k délce listu praporu je 2:3.

Znak obce Pohoří