Upozornění – poplatky za odpady do 30. 4., vyvážení popelnic jen s nálepkou 2024

Upozorňujeme občany, že poplatky za odpady a také poplatky ze psů mají splatnost 30. 4. 2024 !!! Upozorňujeme také, že po datu splatnosti nemusí být vyvezeny popelnice, které nebudou označeny správnou nálepkou pro letošní rok.

Poplatek za odpady na letošní rok byl stanoven v částce 600 Kč za každou osobu s trvalým pobytem v Pohoří nebo za nemovitost (rekreační objekt), ve které není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Výjimku mají děti narozené v tomto roce, na ty se poplatek vztahuje až od příštího roku, v roce narození jsou od poplatku osvobozeny.

Platit můžete na účet obce Pohoří 611 376 5349/0800 Česká spořitelna, VS je číslo popisné, do poznámky napište ODPADY, PES. Poplatky můžete sečíst a uhradit v jedné částce poplatek za odpady i ze psa. Zaplatit můžete i v hotovosti na obecním úřadě v době úředních hodin.

Pokud se dlouhodobě zdržujete v zahraničí, je třeba tento Váš pobyt doložit nějakým potvrzením, např. nájemní smlouvou.

Pokud máte trvalý pobyt hlášen v Pohoří, ale dlouhodobě se zdržujete v jiném místě v rámci ČR, je třeba doložit potvrzení, že poplatek platíte v místě přechodného pobytu nebo uhradit poplatek zde.