Sběrné nádoby na Obecním úřadě Pohoří jsou přesunuty a sběrná nádoba TextilEco sbírá rozšířený sortiment

Třiďte, odevzdávejte, recyklace má smysl a snižování směsného odpadu nám šetří peněženky.

Recyklace – mysleme na budoucnost

O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě způsobuje.

Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.

Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například v loňském roce se prostřednictvím společnosti EKOLAMP podařilo sebrat a následně recyklovat 551 tun vysloužilých světelných zdrojů, téměř 963 tun malých a 2668 tun velkých elektrozařízení.

Opětovně se využilo přes 90 % materiálů ze všech sebraných elektrozařízení. Získané kovy, plasty či sklo slouží k další výrobě či jako technický materiál. Pečlivým sběrem a zpracováním se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.

Obyvatelé obce Pohoří mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře za obecním úřadem i na obecním úřadě Pohoří 117, kde jsou na chodbě připraveny sběrné nádoby. Tyto nádoby byly dříve umístěny přímo za hlavními dveřmi na obecní úřad. Nebojte se, nezmizely. Sběrné nádoby jsou na obecním úřadě jen o pár metrů dále na chodbě pod schodištěm. Vždy, když je otevřen obecní úřad, tak zde můžete odevzdat nejen drobné elektro, baterie a světelné zdroje (žárovky, úsporky, zářivky), ale i vypotřebované tonery (náplně do tiskáren). Dlouhé zářivky od vás odeberou na podatelně a uloží do sběrné krabice. Vysloužilá elektrozařízení můžete odevzdat také v elektro obchodě při nákupu nových.

Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím zcela zdarma. Jakýkoli nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení je možné odevzdat k recyklaci prostřednictvím více než 4300 sběrných míst, která společnost EKOLAMP po celé České republice zřídila. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci. Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz

SBĚRNÁ NÁDOBA NA TEXTIL od firmy TextilEco na veřejném prostranství mezi pohostinstvím a prodejnou neslouží jen k odevzdání textilu

Do sběrné nádoby firmy TextilEco (ta vpravo, označena červenými nápisy DĚKUJEME) můžete odevzdávat nejen oděvy a textil, ale také tašky, boty, hračky, knihy, bytové doplňky, nádobí, dekorace a mnoho dalšího, co u vás doma již nenachází využití, ale jiným může ještě posloužit.

Prosíme, vkládejte jen čisté věci, dobře zabalené, např. v pytli či staré nákupní tašce, aby se neznečistily či nerozbily při transportu. NEPATŘÍ SEM plesnivé, mokré, od chemikálií znečištěné věci a žádné jiné odpady, než je uvedeno. http://www.textil-eco.cz

Tříděním šetříme životní prostředí