Potřebujete se zbavit ořezaných větví? Využijte sběrný dvůr.

Prosíme občany, aby v čase, kdy je sběrný dvůr otevřen, vozili ořezané větve tam a neplnili jimi zbytečně kontejnery na veřejných místech. Větvemi jsou kontejnery rychle zaplněny a stává se, že hlavně o víkendu se tam již nevejde běžný bioodpad, jako je tráva, listí apod.

Na sběrném dvoře je místa dostatek.

Sběrný dvůr je otevřen od dubna do října v těchto časech:

Úterý 14:00 – 16:00

Sobota 9:00 – 11:00

Od listopadu do března je provozní doba sběrného dvora zkrácena o hodinu.

Děkujeme za pochopení