Léková poradna pro pacienty

Poradna on-line, kde si můžete ověřit vzájemné působení léků, informace o možných nežádoucích účincích, posouzení léčby nebo zadat jiný dotaz.

Průvodce pacienta, z. ú. je zprostředkovatelem informací a průvodcem pacientů při zajišťování dostupné, včasné a efektivní zdravotní péče v České republice. Kromě pacientů mluvíme o dostupnosti léčby také s lékaři a dalšími zdravotníky, plátci (zdravotními pojišťovnami), státní správou, poskytovateli zdravotní péče,
akademickou sférou a dalšími experty ve zdravotnictví.

klikněte na odkaz: https://www.pruvodcepacienta.cz/formular/