POPLATKY ZA ODPADY A ZE PSŮ V ROCE 2024

Pozor, od 1. 1. 2024 se mění výše poplatku za odpadové hospodářství a to na částku 600 Kč za osobu trvale hlášenou v obci nebo za nemovitost, ve které není k trvalému pobytu nikdo přihlášen. Poplatky upravuje vyhláška č. 2/2023 https://obecpohori.cz/obecne-zavazna-vyhlaska-c-2-2023-o-mistnim-poplatku-za-odpady/

Poplatek ze psů se nemění. Jakým způsobem lze platit, se dozvíte v přiloženém dokumentu: