OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA – tuto vodu nepoužívejte

Upozorňujeme, že v těchto dnech byly zahájeny práce na údržbě a opravách rybníka u kostela. Prosíme občany o trpělivost v souvislosti s případným omezením dopravy v této části obce. V důsledku odbahnění rybníka může dojít k většímu znečištění vody v místní vodoteči Zlatý Crk. Doporučujeme, aby občané v těchto dnech nepoužívali vodu z této vodoteče pro žádné účely a pokud možno zabránili kontaktu s vodou i psům a domácím zvířatům.