NOVÁ INTERNETOVÁ SÍŤ – zápis zájemců, kteří nestihli termín 13. 6.

Zápis zájemců o bezplatné připojení domů na optickou síť  CETIN proběhl 13. června 2024. Kdo nestihl potvrdit souhlas s připojením v tento termín, může se obrátit přímo na zástupce firmy pana Mojmíra Šťastného prostřednictvím těchto kontaktů: e-mail akvizice@psdataprojekt.cz nebo telefonní číslo 720 679 155 – prosíme volejte mimo pondělí 17.6.2024. Bude také ještě možnost zájem potvrdit na formuláři, který bude zaslán e-mailem. Těm zájemcům, kteří by s tím měli problém, pomůžeme na obecním úřadě a potvrzený formulář pak akvizitorovi zašleme. Je však potřeba přihlásit se co nejdříve.

Původní oznámení s podrobnějšími informacemi:

Vážení občané,

společnost CETIN a. s. má zájem vystavět v Pohoří otevřenou optickou síť. Optická síť zajistí stabilní a rychlé připojení na internet i televizi s rychlostí až 2 Gb/s od kteréhokoli operátora.  Díky dotaci je vybudování sítě a přípojek pro obec i obyvatele zdarma. Optická síť může zvýšit kvalitu života v obci. Jednou z podmínek pro  realizaci projektu je vstřícný postoj občanů a potvrzení zájmu o vybudování přípojky. Pokud o provedení přípojky optické sítě neprojeví zájem 80 % vlastníků domů, nebude se stavba v obci realizovat. 

Souhlas s vybudováním přípojky v žádném případě nikoho nezavazuje se na ni připojit a využívat jakýchkoliv služeb (dokud se služba neobjedná, je pasivní a tím neodebírá žádnou energii). Vybudováním/zřízením této přípojky nevzniká majiteli pozemku věcné břemeno.

V případě, že souhlas s provedením přípojky nebude udělen, nebude v rámci tohoto projektu přípojka realizována. Po dokončení optické sítě však bude již velmi obtížné a nákladné přípojku zbudovat.

V případě, že se někdo v uvedený den nebude moci zúčastnit, prosíme o zaslání této informace na e-mailovou adresu akvizice@psdataprojekt.cz nebo na telefonní číslo 720 679 155.  O informaci prosíme i ty z vás, kteří přípojku chtít nebudou, aby bylo možné zástupcem projekční firmy tuto skutečnost v projektu označit.

Děkujeme za vaše pochopení a spolupráci.

Obec Pohoří