Zahájení stavby „Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení“

Obec Pohoří zahájí v květnu 2021 práce na stavbě „Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení“. Zhotovitelem stavby je společnost ŠTĚPÁNEK, spol. s r. o.

Prosíme občany o poskytnutí součinnosti v průběhu rekonstrukce chodníku, o trpělivost a určitou ohleduplnost při probíhající stavbě.

Cílem projektu s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pohoří – chodník podél silnice III/30426“ je rekonstrukce chodníku podél komunikace III/30426 v celkové délce 1009 m
ve 3 úsecích – 78 m (pravostranný chodník za železničním přejezdem po autobusovou zastávkou „Pohoří, žel.st.“), 214 m (levostranný chodník od autobusové zastávky „Pohoří, žel.st.“ po komunikaci u potoka Zlatý Crk) a 717 m (pokračování po levé straně za mostem od potoka Zlatý Crk směrem k centru obce), včetně bezbariérového uzpůsobení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to vše za účelem zajištění maximální bezpečnosti uživatelů pěší dopravy v daném úseku.

Helena Suchánková, starostka obce