POPLATEK ZA ODPADY A ZE PSŮ

Poplatky jsou stanoveny dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a Obecně závazné vyhlášky o poplatku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.

Poplatek za odpady na rok 2022 činí 450 Kč

za osobu trvale hlášenou v obci Pohoří nebo za rekreační objekt a je splatný jednorázově do 30. 4. 2022.

Poplatek ze psa na rok 2022 činí 100 Kč za jednoho psa

a 200 Kč za každého dalšího psa téhož majitele a je splatný jednorázově do 30. 4. 2022.

Prosíme přednostně o bezhotovostní úhradu na účet obce Pohoří:

č. účtu: 124 102 594/0600 Moneta MB, a.s.

variabilní symbol: číslo popisné vašeho domu

popis: odpady, pes

Ti, kdo nemají možnost úhrady na účet mohou přijít zaplatit poplatky na obecní úřad v úředních hodinách:

pondělí a středa

 07.30 – 12.00  a  13.00 – 17.00 hod

Známku na popelnici pro rok 2022 si můžete vyzvednout na OÚ Pohoří.