OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ u tělocvičny čp. 186

Od 25.11.2021 budou zahájeny stavební práce.

Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví obce Pohoří, p.č. 294/2, 294/3, k. ú. Pohoří u Dobrušky

Stavba řeší úpravu trasy kabelového vedení distribuční sítě – kabelového vedení AYKY-J 3×95+70 mm², do přípojkové skříně č. 186 kde v prostoru před čp. 186 – tělocvičnou bude z důvodu plánované výstavby parkoviště provedena přeložka trasy kabelového vedení.