MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY a ZE PSŮ na rok 2021 – splatnost 30.4.2021

Poplatky jsou stanoveny dle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně závazné vyhlášky o poplatku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.

Poplatek za odpady na rok 2021 činí 400 Kč za osobu trvale hlášenou v obci Pohoří nebo za rekreační objekt a je splatný jednorázově do 30.4.2021.

Poplatek ze psa na rok 2021 činí 100 Kč za jednoho psa a 200 Kč za každého dalšího psa téhož majitele a je splatný jednorázově do 30.4.2021.

Prosíme přednostně o bezhotovostní úhradu na účet obce Pohoří:

č. účtu: 124 102 594/0600 Moneta MB, a.s., Dobruška

variabilní symbol: číslo popisné vašeho domu

popis: odpady, pes

Ti, kdo nemají možnost úhrady na účet mohou přijít zaplatit poplatky na obecní úřad v úředních hodinách:

pondělí a středa

 07.30 – 12.00  a  13.00 – 17.00 hod

Známku na popelnici pro rok 2021 si můžete vyzvednout na OÚ Pohoří.