Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na Stalo se v obci Pohoří ]

Stalo se v obci Pohoří

NOUZOVÝ STAV v ČR - NABÍDKA POMOCI, důležité kontakty, informace k 22.4.2020

NABÍDKA SOCIÁLNÍ POMOCI


DŮLEŽITÉ KONTAKTY


CELOSTÁTNÍ KRIZOVÁ LINKA PRO SENIORY, PEČUJÍCÍ O SENIORY A OSOBY V KRIZI (ORGANIZACE ELPIDA) - TEL.: 800 200 007 (DENNĚ OD 8:00 DO 20:00).


Můžete kontaktovat v případě pocitů úzkosti, strachu, smutku osamělosti Bezplatná a anonymní telefonická krizová pomocNONSTOP LINKA DŮVĚRY CHARITY - TEL.: 516 410 668,  737 234 078


ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST - PORADENSKÁ LINKA PRO LIDI S DEMENCÍ A JEJICH RODINY - TEL.:  283 880 346 (PO-ČT OD 8:00 DO 19:00, PÁ OD 8:00 DO 17:00)


ČLOVĚK V TÍSNI – DLUHOVÁ A FINANČNÍ POMOC - TEL.: 774 392 950 (PO – PÁ OD 8:00 DO 18:00)


MIMOŘÁDNÁ POMOC PRO RODINY S DĚTMI V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM NAPŘ.:


Nadace J&T. Jedná se o jednorázový příspěvek do maximální výše 15 000 Kč, který bude poskytnut na pomoc s úhradou nájmu, popřípadě splátkou hypotéky na nemovitost, v níž rodina v současnosti bydlí. Na poskytnutí příspěvku nevzniká právní nárok. Kontakty: 221 710 124, nebo 221 710 782, e-mail nadacejt@nadacejt.cz . Více informací o podmínkách grantu a on-line žádost naleznete zde ???? www.nadacejt.cz/mimoradny-grant-v-souvislosti-s-koronavirem-k18.html


Projekt Patron dětí, Nadace Sirius. Pomoc je určena rodinám postiženým výrazným snížením příjmů následkem vládních opatření po 13. březnu 2020, kterým hrozí, že nebudou mít dost finančních prostředků na pořízení základních potřeb pro své děti. Kontakty: e-mail: risk@patrondeti.cz, TEL.: 601 188 166, 702 201 301 a další. Nadace je ochotna pomoci všem rodinám, které to opravdu potřebují, formou finančních darů budˇ v hodnotě  2 x 2 000 Kč  (v případě, že rodina nemá patrona příběhu) nebo  darů v hodnotě 3 x 5 000 Kč (v případě, že rodina má patrona příběhu, patronem může být sociální pracovník, pracovník NNO, učitel, lékař, trenér apod., patronem v tomto případě nemůže být rodinný známý nebo rodič.). Finanční dary poskytují na každé jedno nezletilé dítě. Pro pomoc takové rodině je potřeba vyplnit žádost, kterou naleznou spolu s detailními informacemi o mimořádné pomoci zde : https://patrondeti.cz/koronapomoc .


Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Dobrušce:


Kontakty: Dávky hmotné nouze – TEL.: 950 159 532, 950 159 533


Zprostředkování a evidence uchazečů o zaměstnání – TEL.: 950 159 541


SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ MěÚ V DOBRUŠCE NABÍZEJÍ OBČANŮM


Pomoc formou telefonického poradenství a zprostředkování další odborné pomoci při řešení nepříznivých sociálních situacích spojených např. s aktuální krizovou situací, psychickým diskomfortem (úzkost, strach, smutek, osamělost)


V PŘÍPADĚ DALŠÍ POTŘEBY MŮŽETE KONTAKTOVAT SOCIÁLNÍ PRACOVNICE OSVZ V DOBRUŠCE.  VOLEJTE V ÚŘEDNÍ DOBĚ ÚŘADU:


Sociální pracovnice: TEL.: 777 418 284, 606 743 984


Orgán sociálně - právní ochrany dětí: TEL.: 602 491 617, 724 882 545, 777 418 262, 777 418 256


 


SOUHRN KONTAKTŮ A ZDROJŮ INFORMACÍ K NOUZOVÉMU STAVU


Ministerstvo Zdravotnictví ČR: www.mzcr.cz koronavirus.mzcr.cz


KRIZOVÉ LINKY A PSYCHOLOGICKÁ POMOC


1212 - bezplatná celostátní informační linka ke koronaviru včetně psychologické pomoci


155 a 112 – volejte pouze v případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života. Nepoužívejte tyto linky k dotazům a nezatěžujte je, pokud nemáte zdravotní obtíže!


724 810 106, 725 191 367, 725 191 370 - nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu


778 532 313 – infolinka KHS Královéhradeckého kraje v pracovní dny od 8,00 do 15,00


777 853 313 - o víkendu od 9,00 – 17,00


607 042 086 , 607 041 577, 607 042 219 – Hradec Králové zřídil další linky, kam je možné volat s dotazy: po - pá od 8,00 do 16,00


800 200 007 - Krizová linka pro seniory


840 111 122 - Linka na pomoc seniorům


973 255 140, 973 255 141, 973 255 142 - Vojenské linky psychologické pomoci:


792 308 798 - Psychologická péče a podpora pro seniory, sdružení Seniorem s radostí


516 410 668, 737 234 078 - Nonstop linka důvěry Charity Krizová anonymní pomoc psychoterapeutů - terapie online: www.terap.io


800 567 567 - Linka krizové pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické: 9,00 – 20,00, web: www.diakonie.cz/aktualni-pomoc


800 40 50 60 - Krizová linka EDA, chat: www.eda.cz po - pá 9 - 15 hod., zdarma pro celou ČR, pro všechny osoby v krizi, zejména pro pečující a pro pracovníky v první linii.


800 200 007 - Krizová linka pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi organizace Elpida, denně od 8,00 do 20,00 web: www.elpida.cz


777 715 215, 241 484 149 - Nonstop Linka důvěry Dětského krizového centra – aktuálně i pomoc pro seniory a dospělé


Informační web o koronaviru pro těhotné: www.porodnice.cz/clanky/tehotenstvi-a-covid-19-0


DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ Facebooková skupina sdružující dobrovolníky: www.facebook.com/groups/ct24pomaha Návod pro pomocníky: pomocsousedum.cz Web sdružující ty, kdo pomoc potřebují a kdo ji poskytují: seniore.org Koordinační centrum dobrovolníků a pomoci: https://chcipomoct.cz/


NABÍDKA ORGANIZACE CHCI POMOCT.CZ v přiložených souborech sestává např. z pomoci seniorům - kamarád na telefonu, hlídání a doučování dětí, venčení domácích mazlíčků, zajištění nákupů a roušek, odborné pomoci. Též vítají zájem dobrovolníků a finanční podporu. Žádost o pomoc i nabídku pomoci můžete zadat přes portál chcipomoct.cz či na tel: 604 229 529.


777 778 538 - KAMARÁD NA TELEFONU - pravidelný kontakt zejména se seniory pod metodickým vedením garanta – psychologa


INFOLINKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN


VZP: 952 222 222 VoZP: 844 888 888


ČPZP: 810 800 000 OZP: 261 405 555


ZP ŠKODA: 800 209 000 ZPMV: 844 211 211


RBP: 800 213 213


JAK SE MÁME CHOVAT, ABYCHOM SNÍŽILI RIZIKO NÁKAZY?


Především musíme být zodpovědní sami k sobě i svému okolí:


- Často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem


- Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty (např. mobilní


telefon)


- Kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu


- Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte


- Vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný odstup (cca 2 metry)


- Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi


- Necestujte do zasažených lokalit


- Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma


- Sledujte aktuální informace na ověřených webech


- Řiďte se doporučením příslušných úřadů a vlády ČR


 


Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé vaší obce zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol:


· Všeobecné informace


· Psychosociální pomoc


· Mimořádná a krizová opatření


· Hygienická opatření


· Hasiči a koronavirus


· Jak na to?


Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.
Hejtman Královéhradeckého kraje nařizuje na území Královéhradeckého kraje


zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty


na veřejné prostranství, do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, škol a školských zařízení, pošt a lékáren,


a to na období od 18.3.2020 od 12:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu.


Mimořádná opatření jsou vydána v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - maloobchodní prodej a prodej služeb


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:


I.


1. Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen, popř. provozoven:


 potravin,


 pohonných hmot,


 paliv,


 hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,


 lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,


 malých domácích zvířat,


 krmiva a dalších potřeb pro zvířata,


 brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,


 novin a časopisů,


 tabákových výrobků,


 služeb prádelen a čistíren,


 opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,


Str. 2 z 4


 odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,


 prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,


 provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,


 prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,


 pokladní prodej jízdenek,


 lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,


 provozování pohřební služby,


 květinářství,


 provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,


 prodej textilního materiálu a textilní galanterie,


 servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,


 realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,


 zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,


 oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,


 provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,


 myčky automobilů,


 domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,


 hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,


 prodej a servis jízdních kol,


 sběr a výkup surovin a kompostárny,


pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.


2. Nařizuje se, aby v provozovnách podle bodu 1., jimž je povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:


 aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,


 zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 m),


 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,


 zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,


Str. 3 z 4


 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.


3. Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).


4. Zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.


5. Nařizuje se, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:


 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,


 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.


6. Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).


7. Zakazuje se


 provoz heren a kasin,


 provoz autoškol,


 provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,


 provoz samoobslužných prádelen a čistíren,


 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť.


8. Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:


 osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,


 cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky a


 osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu.


9. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod. do konce nouzového stavu s výjimkou položek v bodu I./1 „hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,“ a „prodej a servis jízdních kol,“ a bodu I./2, které nabývají účinnosti od 9. dubna 2020 od 0:00 hod.


II.


S účinností ode dne 7. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 1. dubna 2020 č. j. MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN.


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - volný pohyb osob - zákaz a výjimky


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:


I. 1. Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu, d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, Str. 2 z 4 g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, 3. individuální duchovní péče a služby, 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 6. veterinární péče, h) pobytu v přírodě nebo parcích, i) cest zpět do místa svého bydliště, j) pohřbů. 2. Nařizuje se: a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j), b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné. 3. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:  nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,  společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,  nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování. 4. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod. do konce nouzového stavu. Str. 3 z 4 II. S účinností ode dne 7. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 30. března 2020 č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN.


 


- Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:


 běhu,


 chůzi,


 cyklistice,


 gymnastice,


 venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,


 jízdě na koni,


 golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),


 tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,


 lyžování a snowboardingu,


 vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v lodi,


 sportovní střelbě,


 bojovým, silovým a úpolovým sportům,


 sportovnímu letectví,


a to na venkovních sportovištích.


Zdravý pohyb, zejména v podobě shora uvedených sportů, přispívá k udržování dobrého zdravotního stavu lidí, což napomáhá prevenci vzniku onemocnění včetně COVID-19. Zároveň je však třeba nadále v této fázi šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky dodržovat přísná pravidla omezení společenského kontaktu a šíření kapánek.


Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob. Je zřejmé, že při sportování dochází typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání. V případě vodních sportů by nošení roušky mohlo být vyloženě nebezpečné až život nebo zdraví ohrožující.


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví


 


OMEZENÍ PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK


S platností od 16.3.2020 budou veškeré autobusové linky provozovány v režimu "letních prázdnin".


Spojení bude dostupné na www.idos.cz od 13.3.2020.


V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO 491 580 333.
 


DO ODVOLÁNÍ JSOU UZAVŘENY ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLY a nově i ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY


 Související soubory

Související odkazy

 

[ zpět na Co se stalo v obci Pohoří ]