Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na Stalo se v obci Pohoří ]

Stalo se v obci Pohoří

Jste obtěžováni kouřem a znečištěným ovzduším?

 


Ovzduší v obci v zimním období

 


V poslední době se Obecní úřad setkává stále častěji se stížnostmi občanů na obtěžování kouřem z některých komínů. Z kouře je patrné používání nekvalitních paliv nebo paliv, která nejsou určena ke spalování. Přestože si v průběhu roku na kvalitu ovzduší v obci nemůžeme stěžovat, zimní období nám připomíná, že „jen“ pár čmoudících komínů může být často dominantním zdrojem znečištění.


 


Kvalitě ovzduší je věnována pozornost jak na národní a evropské, tak na mezinárodní úrovni. Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které se nemůže obejít. Každý z nás je zodpovědný za kvalitu životního prostředí, za vzduch, který dýcháme my i naše děti.


 


Základní právní normou upravující hodnocení a řízení kvality ovzduší a provoz zdrojů znečišťování ovzduší je zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost dodržovat stanovené limity a neobtěžovat nikoho kouřem mají provozovatelé všech spalovacích zdrojů znečištění ovzduší bez rozdílu (tedy nejen provozovatelé významných zdrojů znečištění, ale i vlastníci kotlů určených k vytápění rodinných domů).


 


Zákon o ochraně ovzduší a další legislativní předpisy ČR poskytují občanům možnosti, jak se bránit obtěžování kouřem způsobeným spalováním materiálů, ať se jedná o paliva v kotlích či topidlech (kamna, krby) či biomasy v otevřených ohništích, nebo nelegální spalování odpadů. Je-li znečišťovatelem soukromá osoba, pak je možné se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí), který má oprávnění uložit provozovateli znečišťujícího zdroje opatření ke zjednání nápravy nebo pokutu.


  


Helena Suchánková


 


starostka


 

[ zpět na Co se stalo v obci Pohoří ]