Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na Stalo se v obci Pohoří ]

Stalo se v obci Pohoří

POPLATKY za odpady a ze psů na rok 2020

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY a ZE PSŮ na rok 2020


 


Dle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně závazné vyhlášky o poplatku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, můžete místní poplatek za odpady zaplatit na OÚ Pohoří čp. 117


 


v úřední dny, které jsou stanoveny:


 


pondělí a středa vždy


 


7.30 – 12.00 13.00 – 17.00 hod


 


nebo bezhotovostně na účet obce Pohoří.


 


č. účtu: 124 102 594/0600 Moneta MB, a.s., Dobruška


 


variabilní symbol: číslo popisné vašeho domu


 


popis: odpady, pes


 


 


 


 


 


 


Poplatek za odpady na rok 2020 činí 400 Kč


 


 


 


za osobu trvale hlášenou v obci Pohoří nebo za rekreační objekt a je splatný jednorázově do 30. 4. 2020.


 


 


 


Známku na popelnici pro rok 2020 si můžete vyzvednout na OÚ Pohoří.


 


 


 


Poplatek ze psa na rok 2020 činí 100 Kč za jednoho psa


 


 


 


a 200 Kč za každého dalšího psa téhož majitele a je splatný jednorázově do 30. 4. 2020.


 

[ zpět na Co se stalo v obci Pohoří ]