Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

[ zpět na Stalo se v obci Pohoří ]

Stalo se v obci Pohoří

Nabídka služby Osobní asistence

 


POTŘEBUJETE POMOC ?


 


Farní charita Dobruška nabízí sociální službu Osobní asistence


 


Již osmým rokem v Dobrušce a jejím blízkém okolí pomáháme lidem, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují pomoc jiné osoby.


 


Poskytujeme terénní sociální službu osobní asistence v domácnostech uživatelů, tedy v prostředí, které důvěrně znají. Mají jistotu známého místa, ke kterému je poutají vzpomínky a osobní věci. Služba pomáhá nejen uživateli, ale i pečujícím osobám z kruhu rodiny. Díky pomoci někoho dalšího nejsou v tíživé situaci sami.


 


Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou doma sami, bez pomoci, často upoutáni na lůžko. Osobní asistentka se stává nejen dobrým pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a rovněž přítelem.


  


Zajišťujeme tyto základní činnosti:


 


- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při samostatném pohybu, při přesunu na lůžko nebo vozík apod.)


 


- pomoc při osobní hygieně (např. mytí rukou, pomoc při použití WC)


 


- pomoc při zajištění stravy (např. pomoc při přípravě jídla nebo pití)


 


- pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. pomoc s údržbou domácnosti a osobních věcí, při nákupu)


 


- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. luštění křížovek, předčítání, hraní společenských her atd.)


 


- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity)


 


- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. jednání na úřadech)


  


Více informací o osobní asistenci a zavedení služby se dozvíte na našich webových stránkách www.dobruska.charita.cz nebo na telefonním čísle +420 777 877 475.


Bc. Teresa Jiroušková, sociální pracovnice

 

[ zpět na Co se stalo v obci Pohoří ]