Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

[ zpět na Stalo se v obci Pohoří ]

Stalo se v obci Pohoří

Rekonstrukce podlahy v kostele

Podlaha v kostele byla kompletně vybourána, podkladová vrstva vybrána a odvezena, o což se postarala četa dobrovolníků. V současné době se již pracuje na vybudování nové podlahy. V příloze si můžete prohlédnout fotografie.


 


Kostel stojí v Pohoří od roku 1902, kdy ho místní obyvatelé Pohoří postavili. Generální rekonstrukce celého pláště budovy proběhla v letech 2000-2002, vnitřní prostor však nebyl rekonstruován. Současným záměrem je oprava podlahy včetně stabilizace podloží, odvětrání podlahy a sanace vnitřního obvodového zdiva, dále má být provedena částečná nová instalace elektrických rozvodů, včetně instalace potřebných zásuvek, chrániček na možné budoucí zavedení topení do lavic, chrániček na možné budoucí elektronické zabezpečení objektu. Rozpočtové náklady na celou opravu jsou odhadnuty na cca 600.000 Kč, z čehož 350.000 Kč pokryje Římskokatolická farnost z vlastních úspor a sbírek. Zastupitelstvo obce Pohoří schválilo poskytnutí daru ve výši 100.000 Kč.


Stále ještě část prostředků na rekonstrukci chybí. Kdo by chtěl, může přispět na účet pohořského kostela 1189518309/0800. Účet není sbírkovým účtem, ve smyslu Veřejné sbírky a není zřízen Obcí Pohoří, je to samostatný účat kostela sv. Jana Křtitele v Pohoří.


Děkujeme.


farníci z Pohoří


 


 

Související soubory

 

[ zpět na Co se stalo v obci Pohoří ]