Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

[ zpět na Stalo se v obci Pohoří ]

Stalo se v obci Pohoří

OPRAVA INFORMACE V POHOŘSKÉM ZPRAVODAJI „LISTY OBCE POHOŘÍ č.2/2018“

Omlouváme se za chybu na stránce č.3, kde nám vypadl ze seznamu spolků Český zahrádkářský svaz a u TJ Pohoří vypadlo 600 Kč.


 


Oprava seznamu rozdělených dotací a finančních darů:


 


Základní škola Pohoří …………….....…355.000,- formou navýšení provozní dotace, která běžně činí 300.000,- Kč/rok


 


Mateřská škola Pohoří.……….....…....375.000,- formou navýšení provozní dotace, která běžně činí 320.000,- Kč/rok


 


Tělovýchovná jednota Pohoří…......….91.600,- neinvestiční dotace (rozděleno na 36.600,- + 55.000,-)


 


Sdruž. dobrovolných hasičů........….…59.500,- (z toho 49.500,- neinvestiční dotace a 10.000,- finanční dar)


 


Český rybářský svaz…………….......….….5.000,- finanční dar


 


Český svaz včelařů…….......................5.000,- finanční dar


 


Myslivecké sdružení…………….......…....10.000,- finanční dar


 


Klub přátel Pohoří………….......……….…..10.000,- finanční dar


 


Klub českých turistů………….......…….…...5.000,- finanční dar


 


Český zahrádkářský svaz Pohoří...10.000,- finanční dar 

[ zpět na Co se stalo v obci Pohoří ]