Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

[ zpět na Stalo se v obci Pohoří ]

Stalo se v obci Pohoří

Tříkrálová sbírka 2018 v Pohoří

V sobotu 6.1.2018 chodily po Pohoří dvě skupinky dětí, jako tři králové, pod vedením pověřených osob a vybíraly do úředně zapečetěných pokladniček finanční dary od místních občanů. Tříkrálová sbírka 6.1.2018 probíhala na Dobrušsku a Opočensku.


Pohoří překonalo svůj loňský rekord, kdy se vybralo 17.162 Kč.


Při letošní sbírce se v Pohoří vybralo 19.712 Kč.


Celkové výsledky si prohlédněte v přiloženém souboru. Též přikládám poděkování Charity Dobruška.
Výsledky ostatních obcí a celkové výsledky zveřejníme, jakmile budou mít všechny obce rozpečetěno a spočítáno.


Motto Tříkrálové sbírky 2018 již tradičně zní:


POMOC RODINÁM A LIDEM V NOUZI U NÁS I V ZAHRANIČÍ A PODPORA CHARITNÍHO DÍLA


Konkrétním záměrem Farní charity Dobruška je doplnění nabídky zdravotních pomůcek do charitní půjčovny, podpora sociální služby osobní asistence, přímá pomoc lidem v nouzi, podpora aktivit souvisejících s projektem Adopce na dálku v Indii - http://adopce.hk.caritas.cz/ Po skončení sbírky vám přijdou koledníci v neděli 7. ledna v 17 hod zazpívat na náměstí v Dobrušce a dozvíte se předběžný výsledek sbírky.


 


Záměry Tříkrálové sbírky 2018


Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku.


Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny. Výnos letošní sbírky se tak rozdělí mezi více než osm set záměrů.


Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.


V případě nutnosti se mohou některé záměry během roku změnit. Za správnost zodpovídají jednotliivé Charity.Související soubory

 

[ zpět na Co se stalo v obci Pohoří ]