Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

[ zpět na Stalo se v obci Pohoří ]

Stalo se v obci Pohoří

Sběrná nádoba na použité světelné zdroje na obecním úřadě

V naší obci můžete vysloužilé světelné zdroje zanést do malé sběrné nádoby, která je umístěna ve vchodu na obecní úřad. Zářivky delší než 40cm od Vás převezmeme v podatelně obecního úřadu.


Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní prostředí


Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.


Úsporky“ do koše nepatří


Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.


Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.


„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.


Kam s nefunkčními úspornými zářivkami


Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a v řadě firem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4400 sběrných míst.


Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.


Sběrná nádoba na obecním úřadě je určená k zpětnému odběru použitých, poškozených světelných zdrojů, vkládejte opatrně:


Úsporné kompaktní zářivky


Výbojky


Lineární – trubicové zářivky do 40 cm délky – samostatné bez svítidel


Světelné zdroje s LED diodami


Zářivky delší než 40 cm odevzdejte osobně v podatelně OÚ – nevejdou se do nádoby, balíme je zvlášť.


 


Nepatří sem, neodebíráme:


Rozbité – roztříštěné světelné zdroje


Zářivky v obalu


Klasické žárovky


Reflektorové žárovky


Halogenové žárovky


 

Související soubory

Související odkazy

 

[ zpět na Co se stalo v obci Pohoří ]