Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

[ zpět na Stalo se v obci Pohoří ]

Stalo se v obci Pohoří

Poplatek za odpady a psy na rok 2015

Poplatek za odpady a psy na rok 2015.


 


Dle obecně závazné vyhlášky č.1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstávají poplatky ve stejné výši jako v minulém roce (2014) a to 400 Kč na jednu osobu trvale hlášenou v obci Pohoří. Poplatek za jednoho psa je 100 Kč, za druhého je 200 Kč.


Poplatky je možné zaplatit hotově na Obecním úřadě v Pohoří, nebo na účet obce Pohoří: 124102594/0600 , variabilní symbol uvést čp. Vašeho domu.


Splatnost poplatků:


za odpady na rok 2015 ..... do konce dubna 2015


za psy na rok 2015 .......... do konce března 2015

 

[ zpět na Co se stalo v obci Pohoří ]