Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


Stalo se v obci Pohoří

2011, 2017, 2012, 2013, 2020, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, Vše

Nalezený klíč03.02.2021

V úterý 2.2.2021 byl na parkovišti u základní školy nalezen klíček na kroužku. Klíček je v obecní vývěsce. Kdo ho postrádá, může si požádat o vydání na Obecním úřadě v Pohoří.

zobrazit celou zprávu >>


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA POKRAČUJE ON-LINE DO 30. 4. 2021 - DOSAVADNÍ VÝTĚŽEK a porovnání s rokem 202022.01.2021

MOŽNO PŘISPĚT DO ON-LINE KASIČKY na www.trikralovasbirka.cz, na účet 66008822/0800 VS 77705024 Vysledky Tříkrálové sbírky 2021 na Dobrušsku a porovnání s rokem minulým, kdy ještě chodili tři králové dům od domu, najdete v přiloženém souboru.

zobrazit celou zprávu >>


NAŘÍZENÍ VLÁDY - KRIZOVÁ OPATŘENÍ, aktualizace k 21.12.202030.09.2020

Usnesení vlády najdete v přiložených souborech: 1. příloha Usnesení vlády ze dne 14.12.2020 2. příloha Doporučená opatření nejen pro seniory - důležité odkazy na pomoc dole na letáku 3. příloha Usnesení vlády ze dne 7.12.2020 4. příloha Usnesení vlády ze dne 21.12.2020

zobrazit celou zprávu >>


Tříkrálová sbírka proběhne různými způsoby i on-line25.11.2020

Tříkrálová sbírka 2021 - V Pohoří jsou zapečetěné pokladničky na obecním úřadě a v kostele. Tam můžete přispět v hotovosti. Tříkrálová sbírka je na Dobrušsku po dvacáté !!!   Letos nebude znít ulicemi jako obvykle, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí kolední...

zobrazit celou zprávu >>


Zahrádkáři hledají zájemce o předsednictví ve spolku a pomoc v organizaci20.10.2020

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Pohoří hledá nového předsedu spolku. Lidé, kteří by chtěli pomoci při obnovení organizace, případně i měli zájem o předsednictví, se mohou hlásit u paní Ludmily Effenberkové, Pohoří 170. Zkontaktovat se lze i přes Obecní úřad Pohoří.  

zobrazit celou zprávu >>


Nová epidemiologická opatření od 24.9.202024.07.2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE - viz přiložené odkazy a stránky www.koronavirus.mzcr.cz Od čtvrtka se rozšíří protiepidemická opatření u hromadných akcí a ve stravovacích zařízeních 23. 9. 2020 V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR přistupuje Ministerstvo zdravotnictví k dalším ...

zobrazit celou zprávu >>


Jak je to s protiepidemiologickými pravidly od 1.7.202026.05.2020

    Plošně se ruší povinnost nošení roušek, a to od 1. července s výjimkou oblastí, kde krajská hygienická stanice přijala lokální opatření z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s covid-19 (viz příloha a seznam níže).   ROUŠKY NUTNO NOSIT: CELÁ ČR - ve zdravotnických a sociá...

zobrazit celou zprávu >>


Obecní úřad - nastavení úředních hodin a Dezinfekce pro občany k vyzvednutí10.04.2020

Obecní úřad – nastavení úředních hodin a styku s veřejností od 25. května 2020 Od 25. května je obnovena činnost Obecního úřadu v plném rozsahu. Občané mohou využít služeb úřadu k zajištění úředních záležitostí za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků. Vstup na úřad je možný pouze ...

zobrazit celou zprávu >>


MŠ - Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1.9.202020.05.2020

v příloze

zobrazit celou zprávu >>


Ošetřovné pro OSVČ, Kompenzační bonus 25000 pro OSVČ06.04.2020

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ - DUBEN Od 11.05.2020 do 07.06.2020 mohou OSVČ žádat o ošetřovné za měsíc duben ve výši 500 Kč/den Info o programu najdete na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/ viz odkaz v příloze Elektronická žádost zde: https://...

zobrazit celou zprávu >>


NOUZOVÝ STAV v ČR - NABÍDKA POMOCI, důležité kontakty, informace k 22.4.202010.03.2020

NABÍDKA SOCIÁLNÍ POMOCI DŮLEŽITÉ KONTAKTY CELOSTÁTNÍ KRIZOVÁ LINKA PRO SENIORY, PEČUJÍCÍ O SENIORY A OSOBY V KRIZI (ORGANIZACE ELPIDA) - TEL.: 800 200 007 (DENNĚ OD 8:00 DO 20:00). Můžete kontaktovat v případě pocitů úzkosti, strachu, smutku osamělosti Bezplatná a anonymní telefonická ...

zobrazit celou zprávu >>


ZTRACENÁ SOVA, NALEZENÝ RÝČ a MEDAILONEK26.03.2020

Chovateli z Dobrušky ulétla sova. Jedná se o druh výr velký - má tzv. uši. Na nožkách má poutka, podle toho ji odlišíte od volně žijících sov. Pokud byste ji zahlédli, volejte na telefon č. 775 64 70 44.   V úterý 7.4.2020 byl na hřbitově objeven zapomenutý rýč. Je k vyzvednutí na obecním úřadě ...

zobrazit celou zprávu >>


POPLATKY za odpady a ze psů na rok 202003.02.2020

Prosíme občany, aby přednostně využívali bezhotovostní platební styk - poslání platby na účet obce Pohoří. V případě, že nemáte možnost této platby, z důvodu mimořádných opatření Karantény v ČR odsuňte platbu v hotovosti na později, pozdější hotovostní platby nebudou penalizovány. MÍSTNÍ POPLATEK ...

zobrazit celou zprávu >>


Máte zdravotní problémy a nevíte, zda je to nákaza koronavirem? Vyplňte dotazník a zjistíte to.26.02.2020

Nejste si jistí, co vám je? Bojíte se, že máte onemocnění COVID-19, ale zároveň si nejste jistí, zda vaše příznaky nesouvisí třeba jen s nachlazením? V krátkém dotazníku si můžete jednoduše, rychle a anonymně zjistit, co vám je a co máte dělat. Článek Odborníci z Fakultní nemocnice Olomouc př...

zobrazit celou zprávu >>


Nabídka střešních tašek od občana Pohoří20.01.2020

  Daruji za odvoz použité střešní tašky tzv. bobrovky v celkovém počtu cca 1000 ks. Tašky jsou nerozbité.   Kontaktujte na 732 730 241

zobrazit celou zprávu >>


Tříkrálová sbírka 2020 v Pohoří10.01.2020

V Pohoří proběhla tříkrálová sbírka v sobotu 11.1.2020. Hned ten den večer byly pokladničky ve spolupráci s obecním úřadem rozpečetěny a výtěžek spočítán. V naší obci se vybralo 23.691 Kč, což překonalo výsledky z předchozích let. V roce 2019 to např. bylo 19.330 Kč. Všem štědrým dárcům děkujeme ...

zobrazit celou zprávu >>


Jste obtěžováni kouřem a znečištěným ovzduším?10.01.2020

  Ovzduší v obci v zimním období   V poslední době se Obecní úřad setkává stále častěji se stížnostmi občanů na obtěžování kouřem z některých komínů. Z kouře je patrné používání nekvalitních paliv nebo paliv, která nejsou určena ke spalování. Přestože si v průběhu roku na kvalitu ovzduší v obci ...

zobrazit celou zprávu >>


Sociální poradenství09.01.2020

Informace o sociálním poradenství a kontakt na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví najdete v příloze. Také informace o nové službě SPM - Sociální pracovník v mobilu je v přiloženém souboru. Službu může využít každý kdo: Je v těžké situaci, potřebuje poradit při řešení problémů. Potýká se se ...

zobrazit celou zprávu >>


Změna autobusové zastávky-přesun od prodejny k MŠ11.12.2019

Vážení spoluobčané, došlo ke změně zastávky autobusového spoje 660069/6 a také ke změnám v jízdním řádu. Změna zastávky se týká spoje, který je využíván zejména dětmi k dopravě do základních a středních škol v Dobrušce. Dříve autobus zastavoval v 7:09 hodin na zastávce před obecním úřadem označ...

zobrazit celou zprávu >>


POPLATKY za odpady a ze psů na rok 202003.01.2020

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY a ZE PSŮ na rok 2020   Dle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně závazné vyhlášky o poplatku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, můžete místní ...

zobrazit celou zprávu >>


Poděkování hejtmana Královéhradeckého kraje06.12.2019

v příloze

zobrazit celou zprávu >>


SBĚRNÝ DVŮR POHOŘÍ - Informace o provozu27.08.2019

Oznamujeme, že nově vybudovaný Sběrný dvůr v Pohoří zahájil provoz v úterý 3.9.2019 ve 14 hod. Informace o provozní době, způsobu odevzdávání a druzích odebíraných odpadů jsou v přiložených souborech. Na stránkách obce se budete dozvídat i další informace o Sběrném dvoru. Pro tyto informace jsme ...

zobrazit celou zprávu >>


Třiďte odpad - má to smysl25.09.2019

V naší obci mají občané teď několik možností, jak třídit a kde odevzdávat odpad. Sběrné nádoby na veřejných místech - plasty, papír, sklo, textil a hračky, jedlé oleje, kovy. Sběrné nádoby na obecním úřadě - tonery a náplně do tiskáren, baterie a drobné elektro, úsporné světelné zdroje, víčka z ...

zobrazit celou zprávu >>


Autobusové spojení z obce Pohoří do Hradce Králové a zpět18.09.2019

Obec Pohoří na základě požadavku občanů obce prověřila možnost zajištění autobusového spojení do Hradce Králové a zpět (za účelem dojížďky na střední školy). Spojení je možné s přestupem mezi autobusy v zastávce Bohuslavice, Na Ostrém. Nově byla stanovena čekací doba mezi jednotlivými spoji. Ranní...

zobrazit celou zprávu >>


Upozornění návštěvníkům hřbitova06.08.2019

Vážení občané, žádáme nájemce hrobových míst, kteří nemají dosud uzavřenou smlouvu o nájmu hrobového místa, aby co nejdříve kontaktovali Obecní úřad v Pohoří. Upozorňujeme návštěvníky, že v současné době probíhají práce na údržbě hřbitova. Snažíme se, aby tyto práce byly vykonávány co nejšetrněji....

zobrazit celou zprávu >>


Výzva k omezení sečení trávníků od SMS ČR04.07.2019

Sdružení místních samospráv České republiky poslalo výzvu k omezení sečení trávníků na zahradách a veřejných plochách - viz přiložený soubor. Krátce sečený trávník ztrácí schopnost zadržovat vodu (nejen dešťovou, ale netvoří se zde ani rosa), napomáhá vysychání půdy, vzniká holá zem, která ...

zobrazit celou zprávu >>


Co se děje se zářivkou, kterou odevzdáte na OÚ - video20.06.2019

Podívejte se na video v příloze. Nenechávejte si zářivky s nebezpečnou rtutí doma, neházejte je do popelnice, tím se rtuť uvolní a škodí prostředí i vám. Zářivky a vysloužilé světelné zdroje odevzdejte do sběrné nádoby na obecním úřadě, hned za hlavními vchodovými dveřmi. Dlouhé zářivky od vás na ...

zobrazit celou zprávu >>


Seznam přijatých dětí do Mateřské školy Pohoří22.05.2019

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2019 pod registračními čísly - v příloze

zobrazit celou zprávu >>


Koncert J. Svěceného a M. Káčerkové v Pohoří22.05.2019

V sobotu 29.6., před nadcházející pohořskou poutí, byl kostel sv. Jana Křtitele po dokončení rekonstrukce podlahy a interiéru slavnostně otevřen pro veřejnost a při této příležitosti se uskutečnil koncert Jaroslava Svěceného, váženého houslisty a Michaely Káčerkové, varhanistky. Bohužel, horko se ...

zobrazit celou zprávu >>


Nabídka služby Osobní asistence 17.05.2019

  POTŘEBUJETE POMOC ?   Farní charita Dobruška nabízí sociální službu Osobní asistence   Již osmým rokem v Dobrušce a jejím blízkém okolí pomáháme lidem, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují pomoc jiné osoby.   Poskytujeme terénní sociální službu ...

zobrazit celou zprávu >>


RODINA HLEDÁ DŮM K BYDLENÍ25.04.2019

Hezký den. Obracíme se na Vás, protože hledáme nový domov a protože jej nechceme hledat přes realitní kanceláře. Realitkám jde čistě o byznys, nezajímají je vztahy mezi lidmi v obci, obcím jde o to, aby domy a místa žily, vidíte skutečné potřeby místních lidí – tento přístup je námmnohem bližší.Pět ...

zobrazit celou zprávu >>


Nalezená fenka v Českém Meziříčí16.04.2019

Hledá se majitel malé fenky s růžovým vodítkem, která byla nalezena v Českém Meziříčí. Podrobnosti a foto na letáku v příloze.

zobrazit celou zprávu >>


ZTRACENÉ KLÍČE08.04.2019

V obci Pohoří byly ztraceny klíče od osobního automobilu. Prosíme nálezce, aby je donesl na obecní úřad Pohoří. Zprávu můžete podat na telefon obecního úřadu 494 623 346, pokud bude OÚ zavřený tak na e-mail: urad@obecpohori.cz.

zobrazit celou zprávu >>


Rekonstrukce podlahy v kostele 14.02.2019

Podlaha v kostele byla kompletně vybourána, podkladová vrstva vybrána a odvezena, o což se postarala četa dobrovolníků. V současné době se již pracuje na vybudování nové podlahy. V příloze si můžete prohlédnout fotografie.   Kostel stojí v Pohoří od roku 1902, kdy ho místní obyvatelé Pohoří ...

zobrazit celou zprávu >>


Změna adresy sídla obce Pohoří26.02.2019

Adresa sídla obce Pohoří se mění s účinností od 1.3.2019 na sídlo v budově nového obecního úřadu: Obec Pohoří, Pohoří 117, 518 01 Dobruška viz oznámení v příloze

zobrazit celou zprávu >>


ZTRACENÝ NĚMECKÝ OVČÁK18.02.2019

V Roheničkách se zaběhl pes německý ovčák. Je hnědé barvy a má kratší nohy.   Mohl se zaběhnout i do okolních obcí.   Pokud byste ho někdo zahlédl, prosíme o informaci na tel: 605 340 415.

zobrazit celou zprávu >>


ZTRÁTA PENĚŽENKY06.02.2019

6.2.2019 byla na obecní úřad nahlášena ztráta malé hnědé peněženky. Prosíme nálezce o odevzdání peněženky na obecní úřad Pohoří. Děkujeme

zobrazit celou zprávu >>


Tříkrálová sbírka 201908.01.2019

V Pohoří sbírka proběhla v sobotu 5. ledna 2019 a vybralo se 19.330 Kč. Všem dárcům děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2019! Farní charita Dobruška, www.dobruska.charita.cz   Osmnáctá Tříkrálová sbírka na Dobrušsku, Opočensku a v Týništi Tříkrálová sbírka se letos konala v ČR po ...

zobrazit celou zprávu >>


ZTRACENÝ PSÍK04.01.2019

V Českém Meziříčí se na Silvestra ztratil malý dlouhosrstý psík béžové barvy, kříženec. Je starý 8 let a jmenuje se Miki.   Majitelé prosí o informace v případě, že byste ho někdo viděl, či vrácení v případě nálezu. Telefon 739 670 289.

zobrazit celou zprávu >>


Adventní benefiční koncert v Pohoří03.12.2018

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 zazněl v podvečer Adventní benefiční koncert Zdeňka Svědíka a Gabriely Machové. Od půl šesté jsme se mohli zaposlouchat do krásných tónů a zpěvů a předvánočně se naladit na přicházející svátky. Jiří Mach prokládal písně čtenými příběhy. Vstupné bylo dobrovolné, ...

zobrazit celou zprávu >>


Ztráta a nález klíčů06.11.2018

Na obecní úřad byl 6.11.2018 odevzdán svazek 4 klíčů, zřejmě od motorového vozidla. Kdo je postrádá, ať se o ně přihlásí na OÚ Pohoří. Před časem byla hlášena ztráta svazku klíčů. Pokud jste nějaké klíče nalezli, odevzdejte je, prosím, na obecní úřad. Děkujeme Obec Pohoří...

zobrazit celou zprávu >>


DOTACE NA SBĚRNÝ DVŮR ZÍSKÁNA01.11.2018

          Vážení občané,   dnes, 1.11.2018, bylo oficiálně potvrzeno získání dotace od Ministerstva životního prostředí ve výši 1.585.947 Kč na výstavbu SBĚRNÉHO DVORA za novým obecním úřadem.     Za obec Pohoří   Zdeněk Krafka        

zobrazit celou zprávu >>


2. POHOŘSKÁ DRAKIÁDA10.10.2018

2. POHOŘSKÁ DRAKIÁDA se uskutečnila v sobotu 20. října. Nejprve to pro draky nevypadalo dobře, protože nefoukal vítr. Přesto se sešlo dost dětí  s celkem 26 draky a nakonec se počasí smilovalo a drakiáda byla úspěšná. Děti si s draky krásně zalétaly a odnesly si sladké odměny.  

zobrazit celou zprávu >>


VÝSLEDKY VOLEB v Pohoří08.10.2018

Voličů v seznamu:                552 Vydaných obálek:                433 ..... účast 78,44 % Odevzdaných obálek:          433 Platných hlasovacích lístků: 425 Neplatných hlasovacích lístků: 8 (neodevzdané, chybně vyplněné, nevyplněné)   Pro zobrazení výsledků voleb do Zastupitelstva obce Pohoř...

zobrazit celou zprávu >>


Jakou cenu má elektroodpad? - info o třídění odpadu a sběrných nádobách25.09.2018

Co můžete třídit a kam s vytříděným odpadem V naší obci máte možnost třídit plasty, sklo, papír, kovy, textil, obuv a hračky a nově i použitý potravinářský rostlinný olej (sběrná nádoba vedle kontejneru na textil). Sběrné nádoby na tyto odpady jsou v centru obce za místním pohostinstvím. Ve ...

zobrazit celou zprávu >>


OPRAVA INFORMACE V POHOŘSKÉM ZPRAVODAJI „LISTY OBCE POHOŘÍ č.2/2018“12.09.2018

Omlouváme se za chybu na stránce č.3, kde nám vypadl ze seznamu spolků Český zahrádkářský svaz a u TJ Pohoří vypadlo 600 Kč.   Oprava seznamu rozdělených dotací a finančních darů:   Základní škola Pohoří …………….....…355.000,- formou navýšení provozní dotace, která běžně činí 300.000,- Kč/rok   ...

zobrazit celou zprávu >>


Sběrná nádoba na použitý potravinářský olej02.08.2018

Dne 2.8.2018 byla ve středu obce na prostranství mezi prodejnu a pohostinství umístěna NOVÁ SBĚRNÁ NÁDOBA, která slouží ke sběru použitého potravinářského (jedlého) oleje a tuku. Olej můžete odevzdávat slitý do PET lahví, které dobře uzavřete a vhodíte do otvoru na přední straně pod víkem ...

zobrazit celou zprávu >>


Oslavy 140 let SDH a ZŠ Pohoří30.05.2018

V sobotu 9. června 2018 se konaly oslavy u příležitosti výročí 140 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Pohoří a Základní školy v Pohoří. PROGRAM DNE: 11:30 - 13:00 Den otevřených dveří v základní škole 13:00 - 13:30 Vystoupení žáků základní a mateřské školy 13:30 - 14:00 ...

zobrazit celou zprávu >>


Pohádková náves23.05.2018

V sobotu 2. června v Pohoří opět probíhala tradiční akce pro děti, Pohádková náves. Děti plnily zábavné úkoly na stanovištích, kterým vládly pohádkové a filmové postavy a zástupci rybářů, zahrádkářů, včelařů a myslivců. Starší děti již soutěžily i ve znalostech z různých oborů, za což si vyslouž...

zobrazit celou zprávu >>


22. POHOŘSKÝ STŘEVÍČEK - VÝSLEDKY25.04.2018

ZŠ v Pohoří, TJ Pohoří a Obec Pohoří uspořádali v sobotu 5. května od 10.00 v tělocvičně v Pohoří 22. ročník taneční soutěže žáků 1. stupně ZŠ POHOŘSKÝ STŘEVÍČEK. Na úvod předvedly děti z MŠ Pohoří své nesoutěžní vystoupení "Pojďte kluci, holčičky!" Soutěžní vystoupení Kategorie SCÉNICKÝ TANEC ...

zobrazit celou zprávu >>


Cestovatelská přednáška o Barmě a Vietnamu16.04.2018

V sobotu 14. dubna jsme se prostřednictvím cestovatelské přednášky vydali do vzdálených krajů Barmy a Vietnamu. Zajímavé informace, zážitky z cest, nádherná místa a pro nás málo známý způsob života v těchto zemích, nám svým vtipným vyprávěním při promítání fotografií opět přiblížili pan Jiří Mára s ...

zobrazit celou zprávu >>


Otevírání silnic, posvěcení motorek a jezdců12.04.2018

MotoKlub Metuje uspořádal tradiční akci Otevírání silnic s posvěcením motorek a jezdců v Pohoří v sobotu 21.4.2018, které se zúčastnili motorkáři s 85 stroji. Byla to nádherná podívaná. Světil opět pan děkan Slaninka z dobrušské farnosti.

zobrazit celou zprávu >>


ZTRACENÝ JEZEVČÍK13.04.2018

ZTRACENÝ  PES Pohoří - Bohuslavice   Ve středu 4.4.2018 se na Opařišti, za čističkou, zaběhl pes plemene jezevčík hrubosrstý, černé barvy, jménem Fred. Pes je označen tetováním. Informace, prosím, volejte na tel.: 775 134 280

zobrazit celou zprávu >>


Poděkování obce Bohuslavice06.04.2018

V příloze Děkovný list od obce Bohuslavice.

zobrazit celou zprávu >>


Výstava Ten umí to - ta zas tohle - 226.03.2018

Zahrádkáři po dvou letech opět uspořádali výstavu výrobků a výpěstků šikovných občanů z Pohoří pod názvem "TEN UMÍ TO - TA ZAS TOHLE - 2". Velký sál místního pohostinství rozzářila jarní výzdoba z rozkvetlých větviček a květin, pan J. Šolc vytvořil krásné vazby s použitím exotických rostlin. Seš...

zobrazit celou zprávu >>


Virtuální hra EKOLAMPOV - ekologie může být i zábava19.03.2018

EKOLAMP přináší zábavnou HRU nejen pro děti. Zahrajte si s námi a vytvořte městečko: http://www.ekolampov.cz/ - tuto adresu naleznete dole na odkazu, kam můžete přímo kliknout a hra může začít Co je EKOLAMP EKOLAMP je kolektivní systém, který vytváří síť sběrných míst pro vysloužilé světelné ...

zobrazit celou zprávu >>


Evidence pálení - hasičský záchranný sbor18.03.2018

Hasičský záchranný sbor pro Vás připravil aplikaci \"Evidence pálení\". Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného ...

zobrazit celou zprávu >>


Prodejna Pohoří zahájila provoz 12.3.201807.03.2018

Obecnímu úřadu se podařilo obnovit prodej potravin a základních potřeb v místní prodejně v Pohoří. Provoz byl zahájen v pondělí 12.3.2018 v 7:00 hod.   Všichni jste srdečně zváni k návštěvě a prohlídce obchodu, kde máte možnost nakoupit mnohonásobně větší sortiment nejen potravin, ovoce a ...

zobrazit celou zprávu >>


DĚTSKÝ KARNEVAL16.02.2018

V neděli 25.2.2018 se v místním pohostinství sešla spousta pohádkových, nadpřirozených i jiných postav. To se děti v krásných maskách přišly bavit na Dětský karneval. Užily si zábavu, soutěže a tance, odnesly si sladké odměny i výhry v tombole.  

zobrazit celou zprávu >>


VOLBA PREZIDENTA ČR - Výsledky15.01.2018

V přiloženém souboru si prohlédněte, jak se hlasovalo v Pohoří.

zobrazit celou zprávu >>


Masopustní průvod10.01.2018

Obec Pohoří ve spolupráci s místními organizacemi a občany pořádala v sobotu 20.1.2018 MASOPUSTNÍ PRŮVOD. Sešlo se okolo 30-ti dospěláků a 11 dětí v maskách a jako maškary spolu s kapelou prošly naši obec, u každého domu, kde jim bylo otevřeno, kapela zahrála, maškary zazpívaly a zatancovaly....

zobrazit celou zprávu >>


Tříkrálová sbírka 2018 v Pohoří06.01.2018

V sobotu 6.1.2018 chodily po Pohoří dvě skupinky dětí, jako tři králové, pod vedením pověřených osob a vybíraly do úředně zapečetěných pokladniček finanční dary od místních občanů. Tříkrálová sbírka 6.1.2018 probíhala na Dobrušsku a Opočensku. Pohoří překonalo svůj loňský rekord, kdy se vybralo ...

zobrazit celou zprávu >>


Hledá se zaběhnutý německý ovčák20.11.2017

Dne 16.11.2017 přibližně mezi 18:00 a 19:00 hod. se v Českém Meziříčí zaběhl německý ovčák slyšící na jméno Jack. Je to 9-ti měsíční štěně, světlejší barvy (viz foto na letáku).   Máte-li jakékoliv informace, volejte, prosím, na telefon majitele: 777 317 958.

zobrazit celou zprávu >>


Nalezený pes má nový domov24.10.2017

24.10.2017 byl mezi Pohořím u Dobrušky a Bohuslavicemi odchycen mladý pes - viz foto na letáku v příloze. Prozatímně jsme ho pojmenovali Skippy, protože neúnavně skákal, kdykoli viděl člověka. Majitele psa se nepodařilo vypátrat, proto jsme mu hledali nového pána. Po 2 měsících se povedlo psa umí...

zobrazit celou zprávu >>


VOLBY do Posl.sněmovny Parlamentu ČR - VÝSLEDKY23.10.2017

Výsledky voleb v obci Pohoří si otevřete v přiloženém souboru či odkazu.

zobrazit celou zprávu >>


10. Jubilejní pohořské koláčové klání02.10.2017

Koláčkování se letos vydařilo. Do soutěže bylo přihlášeno rekordních 52 výrobků, takže porota to měla opravdu těžké. Mezi soutěžícími byly i 4 děti. Zajímavé je, že to byli 3 chlapci a jedna dívka. Je vidět, že i další generace má k pečení dobrý vztah a jistě nám zde vyrostou následovníci, pekaři ...

zobrazit celou zprávu >>


Pohořská DRAKIÁDA26.09.2017

Ve sváteční čtvrtek 28.9.2017 pohořský kulturní areál ožil hemžením dětí a nebe nad ním ovládli draci. Nebyli to však zlí draci z pohádky ale pestrobarevní létající draci nejrůznějších tvarů. Tak byla odstartována 1. POHOŘSKÁ DRAKIÁDA. Počasí bylo úžasné, vládu převzalo babí léto, slunce svítilo a ...

zobrazit celou zprávu >>


Posvícení v Pohoří 10.9.201701.09.2017

O zábavu při posvícení se postarala kapela Zdeňka Svědíka a skupina Lokálka. Bohužel, počasí nebylo právě příznivé, ale nezmokli jsme. Muzikanti z Lokálky navzdory podmračenému nebi byli veselí, vtipem jen sršeli, písničky byly rovněž vtipné. Vystoupení si užívala i nejmladší generace. Děti š...

zobrazit celou zprávu >>


Vesnice roku 2017 - Bílá stuha pro Pohoří21.08.2017

V sobotu 19. srpna jsme se v Přepychách zúčastnili slavnostního předávání cen vítězným obcím, které se umístily v soutěži Vesnice roku Královéhradeckého kraje 2017. Pohoří získalo nádherné ocenění Bílá stuha za činnost mládeže. Ocenění za obec převzal pan starosta Zdeněk Krafka.

zobrazit celou zprávu >>


Sběrná nádoba na použité světelné zdroje na obecním úřadě20.07.2017

V naší obci můžete vysloužilé světelné zdroje zanést do malé sběrné nádoby, která je umístěna ve vchodu na obecní úřad. Zářivky delší než 40cm od Vás převezmeme v podatelně obecního úřadu. Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní prostředí Pokud úsporné žárovky ...

zobrazit celou zprávu >>


VESELKA Ladislava Kubeše a Miloň Čepelka 27.8.201713.07.2017

V neděli 27.8.2017 k nám opět zavítala kapela Veselka Ladislava Kubeše se svými nejen lidovými písničkami. Koncert uváděl a vtipnými historkami oživoval Miloň Čepelka, známý herec a pohořský rodák, na kterého se vždy moc těšíme.

zobrazit celou zprávu >>


Nalezené brýle28.06.2017

Ve středu 28.6.2017 byly na obecní úřad odevzdány nalezené dioptrické brýle s modrými obroučkami. Majitel ať se přihlásí.

zobrazit celou zprávu >>


Sběr papíru v ZŠ21.06.2017

Děkujeme všem, kteří pilně nosili starý papír při sběru vyhlášeném Základní školou Pohoří. Výtěžek bude použit pro žáky naší školy.    

zobrazit celou zprávu >>


POUŤ V POHOŘÍ, neděle 25.6.201713.06.2017

V neděli 25.6.2017 jsme oslavili pouť v Pohoří. V našem kostelíku sv. Jana Křtitele se konala tradiční poutní mše svatá, celebroval P. Mgr. Ján Janček, CM, farní vikář. Další program byl připraven v kulturním areálu. K dobré náladě nám hráli kytarista Vítek Zeman a folková skupina Kantoři. Své ...

zobrazit celou zprávu >>


POHOFEST08.06.2017

30.6.2017 se sjeli fanoušci vozů Škoda na  již 7. ročníku Pohofestu.

zobrazit celou zprávu >>


VESNICE ROKU 2017 - Pohoří má Bílou stuhu05.06.2017

Obec Pohoří se letos opět zúčastnila soutěže Vesnice roku. Dne 25.5.2017 nás navštívila hodnotící komise. Výsledky krajského kola již známe, naše obec získala ocenění Bílá stuha za činnost mládeže. Toto ocenění je spjato se zajímavou finanční odměnou pro obec. Přepychy se staly prvním finalistou ...

zobrazit celou zprávu >>


Pohádková náves26.05.2017

V sobotu 3.6.2017 děti v Pohoří prokázaly zručnost, šikovnost a znalosti při plnění různých zábavných i naučných úkolů na pohádkové stezce návsí. Počasí se vydařilo a tomu odpovídala i účast soutěžících. Na stezku se postupně vydalo 78 dětí. Na trase bylo 14 stanovišť, kterým vládly pohádkové ...

zobrazit celou zprávu >>


Strašidelný rej 10.05.2017

V pátek 12.5.2017 se pohořské hřiště zaplnilo strašidly a vstoupit mohli jen odvážlivci. To TJ Pohoří pořádala pro děti Strašidelný rej. Děti plnily úkoly, soutěžily a ti nejodvážnější nebojsové zakončili večer stezkou odvahy.    

zobrazit celou zprávu >>


NÁLEZ OBLEČENÍ03.05.2017

Po ČARODĚJNICÍCH byly v areálu nalezené tyto věci:   dětská tmavě šedá mikina s kapucí a růžovými zipy   a červený nákrčník     O nalezené věci se přihlaste na obecním úřadě.

zobrazit celou zprávu >>


Pohořský střevíček26.04.2017

V sobotu 6. května proběhl již 21. ročník taneční soutěže žáků 1. stupně ZŠ Pohořský střevíček. Zúčastnilo se celkem cca 220 soutěžících ve 12 soutěžních skupinách. Děti předvedly 20 vystoupení. Vystoupení hodnotila tříčlenná porota, akci uváděla paní Rydlová. Listinu výsledků a program si otevř...

zobrazit celou zprávu >>


Otevírání silnic MKM - posvěcení motorek a motorkářů28.03.2017

Dne 15.4.2017 proběhlo Otevírání silnic MKM. Při této akci P. ThLic. Augustín SLANINKA, CM, děkan z Dobrušky posvětil motorky i motorkáře, kteří se potom vydali na první jarní trasu dlouhou 120 km.

zobrazit celou zprávu >>


ZÁPIS do mateřské školy pro školní rok 2017 -201824.03.2017

Ve čtvrtek 11.5.2017 proběhl zápis do naší mateřské školy.

zobrazit celou zprávu >>


Dětský karneval23.02.2017

V sobotu 4.3.2017 se děti předvedly v maskách na DĚTSKÉM KARNEVALU v Pohoří v Pohostinství U Jedničky. Děti si užily zábavu při tanci a v mnoha soutěžích, za které samozřejmě dostaly drobné odměny.  

zobrazit celou zprávu >>


Cestovatelská přednáška - Márovi opět v Pohoří16.02.2017

V sobotu 4.3. jsme opět mohli poznat další krásné kraje a zajímavá místa, která nám přiblížili pan Jiří Mára s manželkou ve svém poutavém vyprávění provázeném nádhernými fotografiemi. Tentokrát jsme se dozvěděli více o zajímavostech Španělska a Portugalska. Přesto, že Jirka Mára mladší, tu mezi ná...

zobrazit celou zprávu >>


Masopust10.02.2017

Výroční 10-té masopustní veselí v podání dětí z mateřské a základní školy Pohoří jsme si užili již v pátek 24.2.2017. Masopust, který se tradičně slaví na masopustní úterý, se přesunul na pátek, protože další týden mají školáci jarní prázdniny. Masky to letos měly náročnější, foukal velký vítr a ...

zobrazit celou zprávu >>


Ztracený pes - zlatý retriever08.02.2017

  v obci Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou se 6.2.2017 ztratil roční pes rasy zlatý retriever.   Pokud jste ho zahlédli či o něm získali jakékoliv informace, zavolejte nám prosím na naše telefonní číslo 725284785 nebo napište na email josefsreibr@seznam.cz Danny je 1 rok starý pes. Na ...

zobrazit celou zprávu >>


Tříkrálová sbírka v Pohoří09.01.2017

Děkujeme za vaši štědrost a spolupráci při Tříkrálové sbírce 2017, výsledky jsou výborné, výtěžek dle jednotlivých obcí si prohlédněte v příloze. Zveřejňujeme hromadné foto z Dobrušky a Opočna a výsledek u nás v obci Pohoří, kde se vybralo nádherných 20.216 Kč. Tyto vybrané peníze jsou určené ...

zobrazit celou zprávu >>


Nalezení psi 07.12.2016

Mezi Opočnem a Českým Meziříčím byla 2.12.2016 odchycena hnědá fenka - podrobnosti a foto na přiloženém letáčku. V Opočně byla nalezená fenka stafordšírského bullteriéra dne 25.9.2016. O tyto fenky se dosud nikdo nepřihlásil.

zobrazit celou zprávu >>


Vánoční koncert a troubení 23.12.201614.12.2016

v pátek 23.12.2016 od 18:00 hod. se uskutečnil Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Pohoří. Klasické vánoční skladby, orchestrální skladby, koledy a vánoční písně zazpívali a zahráli Gabriela Machová a Zdeněk Svědík. Po koncertu trubači odtroubili vstup do vánočního období slavnostním Vá...

zobrazit celou zprávu >>


3. místo pro Pohoří v celostátní soutěži07.12.2016

24. listopadu proběhlo v Brně slavnostní vyhlášení vítězů celostátní soutěže O nejkrásnější radnici a obecní úřad. Naše obec získala krásné 3. místo mezi úřady ve veřejném hlasování čtenářú Moravského hospodářství. Děkujeme všem, kdo přispěli svým hlasem k umístění naší obce v této soutěži. Na 1. ...

zobrazit celou zprávu >>


Recyklohraní v Základní škole26.10.2016

Naše Základní škola se zúčastnila soutěže v rámci projektu Recyklohraní. Děti za pomoci dospěláků sbíraly prázdné PET lahve a sestavily z nich dlouhého Draka Petáka. Povedlo se jim vytvořit draka, který přesáhl svojí délkou 31 m. V úterý 25.10.2016 děti pod dozorem učitelek šly s Drakem Petákem prů...

zobrazit celou zprávu >>


9. Pohořské koláčové klání - výsledky11.10.2016

V sobotu 15. října 2016 se v Obci Pohoří v sále Pohostinství U jedničky soutěžilo o nejlepší napečenou dobrůtku v soutěži Pohořské koláčové klání. V tomto již 9. ročníku soutěže se sešlo mnoho už na pohled chutných koláčů a dalších sladkých i slaných výrobků. Porota to v rozhodování měla opravdu ...

zobrazit celou zprávu >>


Nalezená fena v Opočně26.09.2016

V Opočně, okres Rychnov nad Kněžnou, se 25.9.2016 našla žíhaná fenka typu bull!!! Pokud ji znáte nebo máte hlášenou její ztrátu, zavolejte nám prosím na naše telefonní 725 068 396 nebo napište na email info@psidetektiv.cz Fenka stafbulíka nebo jeho kříženka byla nalezena v neděli 25.9.2016 ...

zobrazit celou zprávu >>


Divadelní představení v letním areálu Pohoří06.09.2016

Kdo přišel v neděli 11.9. do letního areálu Pohoří, užil si opravdu zábavné odpoledne při divadelním představení komediální hry Charleyova teta v podání opočenského Divadla Kodym. Mezi herci mělo i Pohoří své zastoupení v podobě sluhy Brasseta, kterého představoval pan Pavel Bednář. Hercům se podař...

zobrazit celou zprávu >>


VESELKA s Miloněm Čepelkou02.09.2016

V neděli 28.8.2016 nám přijela zahrát kapela VESELKA pod vedením Ladislava Kubeše. Vystoupením provázel Miloň Čepelka. Vtipně uváděl jednotlivé písničky a bavil všechny svými zážitky a příhodami. Při příležitosti jeho nadcházejícího životního jubilea udělil starosta Miloni Čepelkovi Čestné občanství...

zobrazit celou zprávu >>


Agressive Music Fest 22.-23.7.201618.07.2016

Od pátku 22.7. do soboty 23.7.2016 se v přírodním kulturním areálu v Pohoří předvedly metalové kapely nejen z Čech, ale i ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Holandska, Švýcarska, Irska a dokonce i Španělska a Chile.

zobrazit celou zprávu >>


POHOFEST 201629.06.2016

1.7.-3.7.2016 se v Pohoří sjely vozy Škoda na srazu POHOFEST 2016.

zobrazit celou zprávu >>


Pouť v Pohoří s kapelou Hradišťan & Jiří Pavlica28.06.2016

V neděli 26.6.2016 jsme se dobře pobavili na pohořské pouti a koncertě kapely Hradišťan & Jiří Pavlica. Pan Jiří Pavlica zavzpomínal na Pohoří před 4 lety a pochválil změny k lepšímu, kterými naše obec prošla. Jednotlivé skladby uváděl někdy vážně, jindy vtipně. Písně braly za srdce a byly př...

zobrazit celou zprávu >>


VESNICE ROKU 2016 23.06.2016

Ve středu 22. 6. 2016 navštívila naši obec Krajská hodnotitelská komise soutěže „Vesnice roku 2016“. Do soutěže Vesnice roku se Obec Pohoří přihlásila již po několikáté. Letos komisi zaujal náš nový obecní úřad. Místní spolky se předvedly se svými prezentacemi. Členové komise navštívili i př...

zobrazit celou zprávu >>


Pohádková náves19.05.2016

28.5.2016 střed Pohoří oživilo hemžení dětí, které plnily nejrůznější úkoly Pohádkové návsi. Pohádkové, filmové i reálné postavy na jednotlivých stanovištích uvítaly soutěžící děti. Masky pořadatelů byly opravdu povedené. Myslivci, včelaři a zahrádkáři seznamovali děti s přírodou a zadávali jim ú...

zobrazit celou zprávu >>


Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY13.05.2016

Dne 17.5.2016 proběhl zápis dětí do Mateřské školy Pohoří pro školní rok 2016 - 2017. Přijaty byly 4 děti k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016.

zobrazit celou zprávu >>


Výsledky 20. ročníku taneční soutěže Pohořský střevíček10.05.2016

Pohořáček získal v soutěžích pěkné 2. a 3. místo. Gratulujeme! Výsledky všech zúčastněných tanečních skupin v jednotlivých kategoriích si prohlédněte v příloze.

zobrazit celou zprávu >>


Výsledky Tříkrálové sbírky 2016 - Pohoří20.01.2016

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016 - Pohoří  

zobrazit celou zprávu >>


Adventní zpívání a rozsvícení vánočního stromečku23.11.2015

Adventní zpívání a rozsvícení vánočního stromečku 27.11.2015 v 17 hod. u kostela s. Jana Křtitele v Pohoří.

zobrazit celou zprávu >>


Pohádkový muzikál pro děti12.11.2015

Obec Pohoří a divadlo KODYM OPOČNO pozvaly děti na pohádkový muzikál ČERTŮV ŠVAGR. Divadlo se konalo 20. listopadu 2015 v 18.00 hodin v Pohostinství U Jedničky v Pohoří. Vstupné bylo dobrovolné.

zobrazit celou zprávu >>


Koláčkové klání v Pohoří05.10.2015

Dne 10. října 2015 proběhlo v sále restaurace v Obci Pohoří od 14.00 do 16.00 hodin již VIII. ročník tradičního Koláčového klání. Byli pozváni příznivci domácího pečení, aby přijeli představit své rodinné recepty a podělili se tak o ně s ostatními. Soutěž byla ve třech kategoriích : Koláče ...

zobrazit celou zprávu >>


Pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Pohoří čp. 11709.09.2015

Dne 13.9.2015 od 13.00 hodin byl Den otevřených dveří  v Pohoří čp. 117.

zobrazit celou zprávu >>


Akce Pohoří 201501.09.2015

Akce Pohoří 2015  

zobrazit celou zprávu >>


Loučení s prázdninami26.08.2015

Loučení s prázdninami TJ Pohoří pořádalo LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - vodáci a rybáři. Konalo se v pátek 28.8.2015 v 18 00 hodin na hřiště v Pohoří. Bylo možné i  stanovat na hřišti.

zobrazit celou zprávu >>


Dechová kapela POHORANKA30.06.2015

Dechová kapela POHORANKA. Obec Pohoří pořádala v neděli 12.července 2015 od 14.00 hodin v Přírodním kulturním areálu v Pohoří koncert dechové kapely POHORANKA. Vstupné bylo 120 Kč, předprodej 100 Kč.

zobrazit celou zprávu >>


VESELKA - dechová kapela30.06.2015

Obec Pohoří pořádala v sobotu dne 29.srpna 2015 od 14.00 hodin v Přírodním kulturním areálu v Pohoří  koncert dechové kapely VESELKA, která slavila své 40 výročí založení.

zobrazit celou zprávu >>


Pouťové posezení24.06.2015

Pouťové posezení Obec Pohoří pořádala odpoledne při hudbě dne 28.června 2015 ve 14.00 hodin v PKS v Pohoří. K poslechu a tanci hrálo hudební uskupení Es-music, od 15:30 hodin vystouily mažoretky z Opočna. Vstup byl zdarma.

zobrazit celou zprávu >>


PohoFest - sraz vozů Škoda v Pohoří17.06.2015

Dne 3.- 5. července se v Pohoří konal PohoFest sraz přátel vozů Škoda. V Přírodním kulturním areálu v Pohoří se sešli jak přátelé vozů Škoda, tak i ti, kteří nevlastní škodovku. Zábavy bylo dost a dobré jídlo a pití také.

zobrazit celou zprávu >>


Okresní kolo v požárním sportu02.06.2015

Sbor dobrovolných hasičů Pohoří pořádal dne 6. června 2015 OKRESNÍ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU od 8.30 hodin na hřišti v Pohoří.

zobrazit celou zprávu >>


Pohádková náves22.05.2015

Pozvánka na POHÁDKOVOU NÁVES Pohádková náves se konala 31. května 2015, start byl od 9.30 do 11.00 hodin u Základní školy v Pohoří.

zobrazit celou zprávu >>


Lampionový průvod a pálení čarodějnic27.04.2015

Obec Pohoří ve spolupráci Klubem přátel Pohoří , SDH Pohoří, TJ Pohoří pořádaly ve čtvrtek 30.4.2015  LAMPIONOVÝ PRŮVOD a pálení čarodějnic. Sraz byl v 19.30 hod. na parkovišti u ZŠ.

zobrazit celou zprávu >>


Pohořský střevíček21.04.2015

V sobotu 2. května 2015 od 10.00 hodin se konala soutěž Pohořský střevíček. Vstupné bylo dobrovolné. V duchu tradice teto taneční soutěže si všichni užili pěkné sobotní dopoledne.

zobrazit celou zprávu >>


Pozvánka Základní organizace ČZS Pohoří24.03.2015

Základní organizace ČZS Pohoří spolu s OÚ Pohoří v rámci 50.výročí oslav činnosti organizace pořádala výstavu, která se konala v sobotu 28. března 2015 od 14.00 - 17.00 hodin v pohostinství v Pohoří.

zobrazit celou zprávu >>


Poplatek za odpady a psy na rok 201518.03.2015

Poplatek za odpady a psy na rok 2015.   Dle obecně závazné vyhlášky č.1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstávají poplatky ve stejné výši jako v minulém roce (2014) a to 400 Kč na jednu osobu trvale hlá...

zobrazit celou zprávu >>


Představení - DEN BLBEC10.02.2015

Dne 21.2.2015 od 19.30 hodin se konalo představení DEN BLBEC. Vstupné bylo 60 Kč. Hrál soubor UFO z Týniště nad Orlicí. Byla to komedie nejem pro mladé. Pořádalo OÚ Pohoří.

zobrazit celou zprávu >>


Masopustní průvod10.02.2015

V úterý 17.2.2015 dopoledne se konal MASOPUSTNÍ PRŮVOD. Děti ze školy a školičky předvedly veselé písničky na parkovišti u ZŠ.

zobrazit celou zprávu >>


Přednáška - Ve stopách vikingů29.01.2015

Přednáška - Ve stopách vikingů Obec Pohoří ve spolupráci s rodinou Márových pořádala cestovatelskou přednášku  VE STOPÁCH VIKINGŮ , která se konala 14. února 2015 od 18.00 hodin v Pohostinství v Pohoří. Tentokrát projeli trasu: Dánsko - Faerské ostrovy - Island - Gronsko Vstupné bylo dobrovolné...

zobrazit celou zprávu >>


Výsledky Tříkrálové sbírky 201522.01.2015

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015  

zobrazit celou zprávu >>


Kronika obce Pohoří19.09.2014

Na stránkách obce Pohoří byly letopiseckou komisí uvolněny zápisy do kroniky z let 2011 - 2013. Mrkněte na komplexně zpracovanou historii naší obce od roku 1361! http://www.obecpohori.cz/kronika/ Jan Jurásekkronikář obce Pohoří

zobrazit celou zprávu >>


Sraz absolventů pohořské školy28.08.2014

TJ Pohoří, ZŠ a MŠ ve spolupráci s obcí Pohoří pořádali u příležitosti 222 let zřízení 1. školy v Pohoří (1792 - 2014)  SRAZ ABSOLVENTŮ POHOŘSKÉ ŠKOLY. sobota 6.9.2014 od 14 hodin v PKS Pohoří - živá hudba, večer disco - POHODEX - doprovodný program (taneční vystoupení, večer fireshow) - otevř...

zobrazit celou zprávu >>


Pro příznivce lyžování17.10.2012

Vážení příznivci lyžování a snowboardingu ! SKIKLUB Dobruška si Vás dovoluje oslovit a oznámit Vám, že stejně jako každý rok i letos pořádá tradiční Veřejnou lyžařskou školu pro děti, mládež i dospělé s výukou lyžování a snowboardingu. Přihlášky do nového, již 42.ročníku Veřejné lyžařské školy pořá...

zobrazit celou zprávu >>


zrušení koncertu22.08.2012

Koncert Michal Hrůza + ANNA K, který byl plánovaný dne 7.9. 2012 je ZRUŠEN.

zobrazit celou zprávu >>


Divadelní představení - A koukej to pyžamo vrátit03.06.2012

Ochotnické divadelní představení A koukej to pyžamo vrátit odehráli ochotníci F.A.Šubert z Dobrušky 3.6.2012 od 17:00 v místním pohostinství.

zobrazit celou zprávu >>


25 let s ČÁPEM03.06.2012

Obec Pohoří a Letní parket Pohoří uspořádaly 30.6.2012 ve 20:00 kabaret s písničkami ze známých operetek 25 let s ČÁPEM. Jednalo se o dernieru divadelního představení ochotnického souboru ČÁP z Dobrušky. Přehlídka nejúspěšnějších divadelních her v režii Václava Čápa. Zazněly písně a texty z her, ...

zobrazit celou zprávu >>


FOLKOVÉ POHOŘÍ - 1. ročník festivalu01.06.2012

  První ročník folkového festivalu je za námi. Mohli jste slyšet Pouta, Doteky, Jaroslava Hutku, Lokálku a Wabiho Daňka, Madam. Festival byl zakončen country bálem se skupinou Trumf.  

zobrazit celou zprávu >>


Pohádková náves01.06.2012

Obecní úřad, ZŠ, MŠ, TJ, SDH a KPP uspořádal v sobotu 9.6.2012 Pohádkovou náves. Start byl v 9:30 u ZŠ. Trasa byla jako loňský rok od ZŠ přes MŠ na hřiště. Občerstvení na hřišti bylo velmi bohaté - pro rodiče pivko, pro děti limča a k jídlu palačinky, párek v rohlíku, grilovačka... V budovách ZŠ a ...

zobrazit celou zprávu >>


Hradišťan v Pohoří03.06.2012

25. srpna 2012 vystoupil v Pohoří Hradišťan pod taktovkou Jiřího Pavlici. Koncert začal ve 20:00, před vystoupením byla ochutnávka moravských vín.

zobrazit celou zprávu >>


Tříkrálová sbírka 201221.12.2011

  Tři Králové prošli Pohořím v sobotu 7. ledna 2012. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 bude použit na pomoc lidem v nouzi a zdravotně postiženým. DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY CHARITĚ A SLADKOSTI DĚTEM.  

zobrazit celou zprávu >>


Vánoční zpívání před kostelem21.12.2011

V pátek 23. prosince 2011 zazněly vánoční koledy v podání Dechového kvarteta Petra Ryšavého z Opočna. Krásná vánoční atmosféra! Vystoupení se konalo před kostelem sv. Jana Křtitele v Pohoří od 18:50.

zobrazit celou zprávu >>


Betlémské světlo21.12.2011

Betlémské světlo dovezli skauti do Pohoří v pátek 23.12.2011 v 15:00. Mnoho obyvatel v Pohoří si přišlo zapálit svíčku onoho plamenu a odneslo si je do vlastních domovů...

zobrazit celou zprávu >>


Vánoční výstava11.12.2011

ZŠ a MŠ v Pohoří uspořádaly Vánoční výstavu ve středu 14. prosince 2011 od 16:30 do 19:00 v budově základní školy. Zároveň v 17:00 a v 17:30 proběhlo vánoční vystoupení žáků ZŠ.

zobrazit celou zprávu >>


Vánoční koncert - pěvecký sbor Kácov03.12.2011

Smíšený pěvecký sbor Kácov odehrál 9.12.2011 od 18:00 Vánoční koncert v prostorách kostela sv. Jana Křtitele. Na varhany hrál Martin Beran. Z programu: Orlando di Lasso - Tutto lo di mi dici, John Dowland - Come again, Thoinot Arbeau – Pavana, Orlando di Lasso - O occhi manza mia, Urmas Sisaks ...

zobrazit celou zprávu >>


Divadelní představení - Jak je důležité míti Filipa01.10.2011

Divadelní soubor F. A. Šubert Dobruška uvedl v sobotu 15. října 2011 v Pohostinství u Jedničky od 19:00 komedii Jak je důležité míti Filipa. Lehkovážná komedie pro vážné lidi,v tomto dramatu si každý našel to své: muži, co mají problémy se ženami a s mluvením pravdy, ženy, které mají problémy s muž...

zobrazit celou zprávu >>


Dědina zahrozila po 13 letech22.07.2011

Na řece Dědině byl v Cháborech vyhlášen 3. povodňový stupeň. V okolí Pohoří voda průběžně odtékala "bezpečně" za hrází. Místy docházelo k lokálním přelivům hráze, které byly opatřeny pytli s pískem. Byla uzavřena komunikace mezi Pohořím a Bohuslavicemi (zatopená komunikace) a dále průjezd Pulicemi (...

zobrazit celou zprávu >>


Koncert dechové kapely Pohoranka14.07.2011

V neděli 24. července 2011 se měl konal koncert dechové kapely Pohoranka v přírodním areálu v Pohoří. Bohužel byl zrušen z důvodů povodní v našem regionu a nyní se hledá nový termín.

zobrazit celou zprávu >>


Oslavy k výročí 650 let od první písemné zmínky obce Pohoří27.06.2011

Připravujeme pro Vás obsáhlý záznam z oslav 650 let od první písemné zmínky. Přijměte prosím první vlašťovku v podobě článku z Mladé fronty DNES - viz odkaz níže.

zobrazit celou zprávu >>


rychnovsky.denik.cz - Oslavy k výročí 650 let od první písemné zmínky obce Pohoří27.06.2011

převzato z rychnovsky.denik.cz Při příležitosti 650. výročí navštívil Pohoří rodák Čepelka, došlo k odhalení plakety Járy Cimrmana a svěcení zvonu.   Už je tomu 650 let, kdy padla první písemná zmínka o obci Pohoří. Patřičný důvod k oslavám. Bujaré veselí trvalo tři dny, bohatý program čítal ...

zobrazit celou zprávu >>


Pasivní měřiče rychlosti20.12.2010

V rámci pokračování projektu pro zvýšení bezpečnosti dětí a chodců v naší obci byly v prosinci 2010 namontovány 2 nové měřiče rychlosti - oba jsou v blízkosti MŠ a mají za úkol upozornit řidiče na vysokou rychlost. MŠ je v nepřehledném úseku a rychlost některých hrdinů zde podle měření PČR ...

zobrazit celou zprávu >>


Bezpečné přecházení v obci07.06.2010

Přecházení přes přechody je někdy doslova adrenalinovým zážitkem. V květnu roku 2010 byl vypracován projekt s názvem Bezpečné přecházení silnice v Pohoří, který popisoval nejkritičtější místa přecházení silnic v naší obci. V červnu byla provedena aktualizace.  Projekt řeší následující přechody: - ...

zobrazit celou zprávu >>


Koncert dechové kapely VESELKA v Pohoří16.08.2017

Poslední srpnovou neděli 27.8.2017 nám přálo krásné počasí a tak jsme si koncert kapely Veselka užili v plné pohodě. Pořadem nás, jako vždy, provázel pan Miloň Čepelka, pohořský rodák, čestný občan Pohoří a člen Divadla Járy Cimrmana. Pan Čepelka i ve svém věku (80 let) srší energií a optimismem, ...

zobrazit celou zprávu >>