Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

Vyhlášky obce Pohoří

PDF dokument Vyhláška obce 1994 / č. 3

Obecně závazná vyhláška č. 3 obce Pohoří o schválení územního plánu sídelního útvaru Pohoří.  

PDF dokument Vyhláška obce 1998 / č. 4

Obecně závazná vyhláška č. 4 obce Pohoří o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou.

PDF dokument Vyhláška obce 1999 / č. 4 - doplněk

Doplněk vyhlášky č. 4 na opravu bytového fondu pro obce postižené záplavami v roce 1998.  

PDF dokument Vyhláška obce 1999 / č. 5

Obecně závazná vyhláška č. 5 Obce Pohoří o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Pohoří.

PDF dokument Vyhláška obce 2010 / č. 1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích.  

PDF dokument Vyhláška obce 2011 / č. 1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

PDF dokument Vyhláška obce 2012 / č. 1

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

PDF dokument Vyhláška obce 2013 / č. 1

Vyhláška obce č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

PDF dokument Vyhláška obce 2015 / č. 1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2016.

PDF dokument Vyhláška obce 2016 / č.1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

PDF dokument Vyhláška obce 2017 / č. 2

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o stanovení části školského obvodu základní školy  

PDF dokument Vyhláška obce 2017 / č.1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu

PDF dokument Vyhláška obce 2018 / č.1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o nočním klidu

PDF dokument Vyhláška obce 2018 / č.2

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu, ze dne 30. března 2017.

PDF dokument Vyhláška obce 2019 / č.1 - o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o nočním klidu