Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na úřední desku ]

Úřední deska - informace pro občany

Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pohoří

Dne: 16. 2. 2021 od 18:00 hod.

Místo: Pohoří čp. 1 (sál pohostinství)

Program:

1. Kontrola usnesení

2. Neinvestiční dotace v r. 2021 – spolky

3. Dary obyvatelstvu v r. 2021

4. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

5. Projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pohoří – chodník podél silnice III/30426“ - zhotovitel

6. Povodňový plán Obce Pohoří

7. Projekt „Podmiňující infrastruktura pro výstavbu RD Pohoří“ - Smlouva o umožnění napojení budoucího vodovodu a budoucí kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

8. Podání žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na údržbu lesního porostu na pozemku p. č. 620 v k. ú. Pohoří u Dobrušky

9. Různé

Související soubory

 

[ zpět na úřední desku ]