Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na úřední desku ]

Úřední deska - informace pro občany

Proč se recyklují zářivky a kam s nimi v Pohoří

 

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky a jiná elektrozařízení a kam je odevzdat?

 

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

 
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, 
která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně 
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. Druhým důvodem je 
opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím 
recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. 
 
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém 
EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec. Obyvatelé Pohoří mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další 
elektrozařízení, zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře za obecním úřadem a do sběrných nádob ve vchodu na obecní 
úřad (světelné zdroje, dlouhé zářivky) nebo v elektro obchodě při nákupu nových. 
 
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další vysloužilá a nefunkční elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky 
které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy 
se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo 
se používá jako technický materiál. Při recyklaci dochází také k ekologickému zpracování nebezpečných látek, které některá 
elektrozařízení obsahují (např. rtuť v zářivkách).
 
Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně využít přes 95 % materiálů ze světelných zařízení a 90 % materiálů z malých a velkých 
elektrozařízení, které byly odevzdány. To je dobrá zpráva pro životní prostředí naší země.
Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně úsporných zářivek hází do komunálního 
odpadu. Z úsporek a dalších elektrospotřebičů se tak do půdy mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda 
jen tak neporadí. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit! 
 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.
 
 
 

 

Související soubory

 

[ zpět na úřední desku ]