Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na úřední desku ]

Úřední deska - informace pro občany

Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pohoří dne 9.12.2020

Dne:  9. 12. 2020 (středa) od 18:00 hod.

Místo: Pohoří čp. 1 (sál pohostinství)

Program:

1. Kontrola usnesení

2. Rozpočet na rok 2021

3. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2024

4. Rozpočtové opatření

5. Dopravní automobil pro JSDH Pohoří – Smlouva o poskytnutí dotace – Královéhradecký kraj

6. Podmiňující infrastruktura pro výstavbu RD - Smlouva o právu provést stavbu – Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o.

7. Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pohoří – chodník podél silnice III/30426“

8. Poplatek za odpady v roce 2021

9. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 899/1 v k. ú. Pohoří u Dobrušky

10. Různé

 

[ zpět na úřední desku ]