Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na úřední desku ]

Úřední deska - informace pro občany

VOLBY - Oznámení o době a místě konání voleb

 

Obec Pohoří

Pohoří 117

518 01 Dobruška

Oznámení o době a místě konání voleb

V souladu se zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb, a zákona č. 204/2000 Sb., poskytuji informaci o době a místě konání voleb v obci Pohoří:

Volby do ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

a volby do Senátu Parlamentu České republiky

konané ve dnech 2. a 3. října 2020 – I. kolo

(případné II. kolo voleb do Senátu ve dnech 9. a 10. října 2020)

pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

sobota dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

počet volebních okrsků: 1

sídlo volebního okrsku č.1 v Pohoří je : obecní úřad Pohoří čp. 117

Hlasovací lístky obdrží volič nejpozději 29. září 2020.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

V Pohoří dne: 17. září 2020

Helena Suchánková

starostka obce

 

Související soubory

 

[ zpět na úřední desku ]