Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na úřední desku ]

Úřední deska - informace pro občany

VOLBY do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR

 

Obec Pohoří, Pohoří 117, 518 01 Dobruška

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky

konané ve dnech 2. a 3. října 2020

(případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR 9. a 10. října 2020)

V souladu se zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb, a zákona č. 204/2000 Sb.

stanovuji

minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020 (pro případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ve dnech 9. a 10. října) v obci Pohoří na

6 (slovy: šest) včetně zapisovatele

_____________________________________________________________________________________

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

poskytuji informaci o počtu a sídle volebních okrsků

Počet volebních okrsků: 1

Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Pohoří, čp. 117

________________________________________________________________

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

jmenuji zapisovatelku okrskové volební komise

Okrsek č. 1: Alena Sobotková, Pohoří 198

 


V Pohoří dne 30. července 2020

Helena Suchánková starostka obce

 

originál dokumentu v příloze

Související soubory

 

[ zpět na úřední desku ]