Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na úřední desku ]

Úřední deska - informace pro občany

ZÁMĚR PACHTU budovy čp. 120 a pozemků

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE POHOŘÍ

PACHT budovy čp. 120 na pozemku p. č. 540/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemků p. č. 540/1 (statní plocha) a p. č. 540/4 (ostatní plocha) v k. ú. Pohoří u Dobrušky, včetně zařízení a vybavení

Obec Pohoří nabízí k pachtu budovu čp. 120 na pozemku p. č. 540/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemky p. č. 540/1 (ostatní plocha) a p. č. 540/4 (ostatní plocha) v k. ú. Pohoří u Dobrušky, včetně zařízení a vybavení

- Nemovitosti včetně zařízení a vybavení jsou nabízeny pachtýři hospody v Pohoří k vykonávání hostinské činnosti a zajišťování kulturních akcí (z důvodu vytváření podmínek pro rozvoj kulturního a společenského života obce a podpory místní spolkové činnosti)

- Smlouva o pachtu bude uzavřena na dobu určitou od 1.7.2020 do 31.10.2020

- Písemnou žádost (nabídku) je nutné doručit na adresu: Obecní úřad Pohoří, Pohoří 117, 518 01 Dobruška

Helena Suchánková

starostka obce Pohoří

 

 

Související soubory

 

[ zpět na úřední desku ]