Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na úřední desku ]

Úřední deska - informace pro občany

Poplatky za odpady a ze psů v r. 2020

Prosíme občany, aby přednostně využívali bezhotovostní platební styk - poslání platby na účet obce Pohoří.

V případě, že nemáte možnost této platby, z důvodu mimořádných opatření Karantény v ČR odsuňte platbu v hotovosti na později, pozdější hotovostní platby nebudou penalizovány.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY a ZE PSŮ na rok 2020

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně závazné vyhlášky o poplatku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, můžete místní poplatek za odpady zaplatit na OÚ Pohoří čp. 117

bezhotovostně na účet obce Pohoří.

č. účtu: 124 102 594/0600 Moneta MB, a.s., Dobruška

variabilní symbol: číslo popisné vašeho domu

popis: odpady, pes

Poplatek za odpady na rok 2020 činí 400 Kč

za osobu trvale hlášenou v obci Pohoří nebo za rekreační objekt a je splatný jednorázově do 30. 4. 2020.

Známku na popelnici pro rok 2020 si můžete vyzvednout na OÚ Pohoří - prosíme zaťukejte na okno, známku Vám vydáme. Po dobu karantény platí stanovené omezené úřední hodiny: Po a Stř 14:00 - 17:00

Poplatek ze psa na rok 2020 činí 100 Kč za jednoho psa

a 200 Kč za každého dalšího psa téhož majitele a je splatný jednorázově do 30. 4. 2020.

 

[ zpět na úřední desku ]