Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na úřední desku ]

Úřední deska - informace pro občany

Veřejná sbírka Diakonie Broumov

 

 

Diakonie Broumov, sociální družstvo, vyhlašuje veřejnou sbírku

na podporu svozu použitého šatstva ze sbírek i sběrných kontejnerů.

 

Diakonie Broumov, sociální družstvo, v současné době boje proti koronaviru a s tím spojených nutných opatřeních vyhlášených vládou České republiky, nemá dostatek finančních prostředků na svozovou činnost – má zavřená střediska a prodejny, nedostatek zaměstnanců.

 

Při běžné činnosti odvezeme měsíčně více jak  450.000 kg použitého šatstva - umíte si představit toto množství na skládkách? Za rok spolupracujeme s  téměř 3 000 městy a obcemi v ČR. Jsme velice rádi, že se občané celé republiky naučili textil třídit a recyklovat.

 

Zaměstnáváme 10 řidičů, kteří zajišťují svozy darovaného materiálu téměř po celé České republice. Každý řidič má své pravidelné trasy, které se mění pouze tím, že se další obec, město či soukromá osoba přihlásí ke sbírce ošacení. Spojuje nás nejen láska k bližnímu, ale i aktivity ve prospěch nás všech. Protože co si budeme povídat, ochrana životního prostředí touto formou recyklace textilu pomáhá nám všem !

 

Prosíme - pomozte nám ,

abychom se mohli i nadále věnovat prospěšné činnosti !

 

a přispějte finanční částkou na každodenní výdaje - na svoz použitého šatstva, rozvoz materiální pomoci občanům, zakoupení PHM, na opravy a obnovu vozového parku, opravy a stěhování sběrných kontejnerů na šatstvo, a to na účet

České spořitelny , číslo účtu: 50016-1302698349/0800.

 

Věříme, že solidarita Vás všech nám dovolí i nadále provozovat naši činnosti a že s Vaší podporou dokážeme překlenout toto nelehké období.

 

Všem dárcům předem srdečně děkujeme za jakýkoliv finanční dar !

 

 

[ zpět na úřední desku ]