Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na úřední desku ]

Úřední deska - informace pro občany

ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKŮ

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE POHOŘÍ

 

 

Rada obce Pohoří, na svém 40. zasedání dne 11.3.2020, rozhodla o záměru pronajmout pozemky ve vlastnictví obce, v k. ú. Pohoří u Dobrušky.

 

Pozemky k pronájmu:

 

parcela č. 353/3 o velikosti 808 m2 – ostatní plocha

 

parcela č. 353/4 o velikosti 1160 m2 – ostatní plocha

 

 

Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha

 

 

Cena nájemného je stanovena ve výši Kč 200,- za období každého jednoho roku trvání nájmu.

 

 

 

Helena Suchánková starostka obce Pohoří

 

Mapka se zákresem pozemků je v příloze

Související soubory

 

[ zpět na úřední desku ]