Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na úřední desku ]

Úřední deska - informace pro občany

Pozvánka na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pohoří

 

Dne: čtvrtek 21.11.2019 od 19,00 hod.

Místo: zasedací místnost Obecního úřadu v Pohoří

 

Program:

1. Kontrola usnesení

2. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce, a. s. – pozemek p. č. p. č. 66/2, 66/13 a 81/2 v k. ú. Pohoří u Dobrušky

3. Rozpočtové opatření

4. Pravidla provádění rozpočtových opatření

5. Směrnice Obce Pohoří

6. Obecně závazné vyhlášky Obce Pohoří

7. Podání žádosti o dotaci – výsadba veřejné zeleně

8. Různé

 

[ zpět na úřední desku ]