Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

[ zpět na úřední desku ]

Úřední deska - informace pro občany

VOLBY-Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Pohoří

 

 

Oznámení o době a místě konání voleb

 

do Zastupitelstva obce Pohoří

 

 

V souladu s § 14 odst. 1, písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“), poskytuji informaci o době a místě konání voleb v obci Pohoří:

 

 

Volby do Zastupitelstva obce Pohoří

 

se konají v těchto dnech:

 

 

pátek  dne  5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

 

sobota dne  6. října 2018 od   8.00 hodin do 14.00 hodin

 

 

 

počet volebních okrsků: 1

 

 

sídlo volebního okrsku č.1 v Pohoří  je :  obecní úřad Pohoří  čp. 117

 

 

 

Hlasovací lístky obdrží volič nejpozději 2. října 2018.

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

 

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

 

 

 

V Pohoří dne: 20. září 2018

 

 

Zdeněk Krafka

 

starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 20. 9. 2018

Související soubory

 

[ zpět na úřední desku ]