Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

[ zpět na úřední desku ]

Úřední deska - informace pro občany

Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad

Přiložené soubory:

Seznam pozemků nabízených k pronájmu v Pohoří u Dobrušky

Informace pro zájemce o užívání nemovitostí

ŽÁDOST o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ - formulář k vyplnění

 

Uplatní-li žadatelé své žádosti v dané nabídce, musí být doručeny na pracoviště SPÚ v Hradci Králové písemně nebo prostřednictvím datové zprávy včetně zaručeného elektronického podpisu nejpozději do 30-ti kalendářních dní po datu zveřejnění.

Státní pozemkový úřad si vyhrazuje právo v odůvodněných případech od pachtu/nájmu odstoupit.

Další termín zveřejnění nabídky nepronajatého majetku bude dne 2.5.2018.

Související soubory

 

[ zpět na úřední desku ]