Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

[ zpět na úřední desku ]

Úřední deska - informace pro občany

Závěrečný účet DSO Region Novoměstsko za rok 2010

Rozpočet DSO Region Novoměstsko za rok 2010 skončil přebytkem ve výši 177,88 tis. Kč.
Podrobný rozpis rozpočtu ve schváleném členění je uveden v příloze „Rozpočet DSO RN k 31. 12. 2010“.
Ve zprávě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření je konstatováno, že ´Při přezkoumání hospodaření – Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko – za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání.´ 
Úplná zpráva krajského úřadu včetně rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby (viz. Výkaz FIN 2 – 12), Rozvahy k 31. 12. 2010 a Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2010 jsou vzhledem k rozsahu uloženy k nahlédnutí na finančním odboru v budově Městského úřadu, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují. Tyto materiály budou k dispozici pro jednání výboru DSO, který bude závěrečný účet schvalovat.


Zpracoval: Ing. Jiří Kunte

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí \"Region Novoměstsko\" k 31. 12. 2010
Položka/paragraf Upravený rozpočet Plnění 
Členské příspěvky DSO RN (10,- Kč/ obyvatele) 4121 224,06 225,98 
Mimořádné příspěvky 4121 339,67 339,67 
Dotace na profesionalizaci DSO 4122 69,36 69,36 
Dotace na podporu bezpečnosti v obcích 4222 373,00 373,00 
Příjmy z úroků 6310 0,94 1,81 
PŘÍJMY DSO RN 2010 1 007,03 1 009,81 
Paragraf
Podpora bezpečnosti v obcích 2223 905,32 648,32 
Účetnictví (vedení, SW, nájem...) 3639 10,00 - 
Členský přípěvek Branka 3639 50,00 49,52 
Profesionalizace DSO 3639 135,00 130,64 
Povinné spoluúčasti při získání dotace a ostatní výdaje xxxx 101,71 - 
Bankovní poplatky 6310 5,00 3,45 
VÝDAJE DSO RN 2010 1 207,03 831,93 
Rozdíl příjmů a výdajů -200,00 177,88 
FINANCOVÁNÍ 200,00 -177,88 
Přebytky minulých let 200,00 -177,88 
Vyvěšení na úřední desce obce na 15 dnů.
Vyvěšeno od 6. 6. 2011 do 23. 6. 2011
Vyvěšeno na elektronické úřední desce od 6. 6. 2011 do 23. 6. 2011
Tento návrh závěrečného účtu projednala Rada DSO Regionu Novoměstsko na svém zasedání 3. 6 . 2011.
Občané obcí DSO Region Novoměstsko mohou uplatnit připomínky k Závěrečnému účtu za rok 2010 písemně nejpozději do 20. 6. 2011 na adrese DSO Region Novoměstsko, Mgr. Bronislava Malijovská, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, 549 01, nebo ústně na zasedání Výboru DSO, který bude závěrečný účet schvalovat.
Schváleno na zasedání výboru DSO: 

Mgr. Bronislava Malijovská
předsedkyně DSO 

Potvrzení o zveřejnění v obci: Podpis a razítko

Související odkazy

 

[ zpět na úřední desku ]