Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

Informace o obci Pohoří

Obec Pohoří leží v podhůří Orlických hor v nadmořské výšce 263 m, nedaleko měst Opočno a Dobruška. 637 hektarů katastrální rozlohy obývá v současné době 663 trvale hlášených obyvatel. V obci je nyní evidováno 231 popisných čísel.

Krátce z historie

První zmínky o obci Pohoří se datují k roku 1361. V této době bylo Pohoří součástí opočenského panství, které vlastnil Sezema z rodu Drslaviců. V 16. století bylo v obci 26 usedlostí. Byly stavěny ze dřeva a ve dvou řadách. Ze starých dřevěných statků se ale bohužel nedochoval ani jediný. V obci se také nacházely dva mlýny, rychta a pivovárek. Dominantou obce je nyní nově opravený kostel sv. Jana Křtitele. Základní kámen této stavby byl položen 27. července 1902 a o necelý rok později (dne 23. června 1903) byl nový kostel vysvěcen. Více v Digitální kronice obce Pohoří.

Záběry z obce

Významné osobnosti

Mezi významné rodáky obce Pohoří patří prof. Jan Voborník, který, působil jako český literární historik a kritik. Psal monografie, drobnější stati literárně historické, literárně kritická pojednání a literární příručky, zejména pro studenty. Psal také i díla beletristická, četná dramata, např. Husitská trilogie (Jan Hus, Jeroným Pražský, Smrt krále Václava). Dalším významným rodákem je Miloň Čepelka. V roce 1967 se stal zakládajícím členem populárního 'Divadla Járy Cimrmana', v němž dodnes působí jako herec, spisovatel, textař a scénárista.

Záběry z obce

Infrastruktura

K občanské vybavenosti v obci patří místní prodejna potravin, pohostinství, základní škola, mateřská škola, školní jídelna, tělocvična, hasičská zbrojnice a fotbalové hřiště s tenisovým a volejbalovým kurtem, zpevněné komunikace po celé obci, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Na konci roku 2003 byla obec plynofikována. Ve středu obce se nachází přírodní areál, ve kterém s koná množství kulturních a zábavních akcí.

Pošta v obci není, využíváme služeb pošty v Dobrušce (PSČ 518 01). Nejbližší kino je v Dobrušce. Naše vesnice je s okolím propojena veřejnou hromadnou dopravou jak autobusovou (prochází středem obce), tak vlakovou (železnice prochází okrajem obce). V obci je dostupná pevná telefonní síť (podzemní rozvod), pokrytí mobilními sítěmi operátorů působících v ČR je dostatečné. V obci je signál pro bezdrátový Internet několika providerů.


Záběry z obce

Život v obci

V obci Pohoří  se daří udržovat tradice jak náboženské, tak společenské. Z náboženských se slaví pouť a posvícení. V naší malé obci dále existuje několik spolků. Spolkem s nejdelší tradicí, který oslavil již 130 let od svého založení, je Sbor dobrovolných hasičů, který mimo jiné zajišťuje autobusové zájezdy, hasičské soutěže, brigády a každoroční ples. Dále v obci působí Tělovýchovná jednota, která organizuje cvičení pro děti, ženy a organizuje utkání ve volejbale, sálové kopané, florbalu a nohejbalu. Mezi další patří spolky včelařů, zahrádkářů a rybářů. O oživení lidových tradic a práci s dětmi se stará Klub přátel Pohoří, který chystá  mikulášskou nadílku, dětský karneval, lampiónový průvod, masopustní průvod, Dětský den a  plesy. Nejmladším spolkem v obci je pak Klub českých turistů. Byl založen  v roce 2001, pořádá každoročně množství pěkných výšlapů a dobrou organizací si získává další členy.

V obci se také každý rok konají divadelní představení ochotnických souborů a od roku 2008 zde máme soutěž „Koláčové klání“, která každoročně přiláká i soutěžící z okolních vesnic. Další podařenou akcí, která bude doufejme tradiční, je také koncert dechové kapely VESELKA. Tento kulturní zážitek, který využívá našeho přírodního areálu, je určen především pro střední a starší generaci a setkává se s  velkým ohlasem. Závěr roku patří  vždy akci „Rozsvícení vánočního stromku“ , kde se schází opravdu téměř celá vesnice  a za zpěvu koled  přivítá dobu adventní. Regionální tradici má také taneční soutěž Pohořský střevíček, kterou připravuje místní ZŠ.

Záběry z obce

Příroda

Obcí protéká potok Zlatý Crk, jehož koryto bylo (včetně tří rybníků, kterými protéká) po ničivé povodni v červenci 1998 kompletně vyčištěno a zrekonstruováno. Každoročně do Pohoří přilétají čápi. Čáp bílý zde má již trvalé hnízdiště. Každý rok vyvedou 1 - 2 potomky. Pestrou stravu nalézají na nedalekých lukách. Jsme rádi, že můžeme alespoň malou částí přispět k udržení Čápa bílého v naší přírodě.

Mezi přírodní zvláštnosti patří bezpochyby Přírodní rezervace Zbytka. Tato rezervace o rozloze 79,42 ha se nachází v trojúhelníku mezi obcemi Pohoří, České Meziříčí a Roheničky. K vyhlášení chráněného území došlo 18. května 1994. Jedná se o jedno z maloplošných chráněných území. Uvnitř tohoto území si přijde na své snad každý milovník přírody. Lužní louky jsou v poměrně přirozeném režimu vystřídány smíšenými lesy nebo jednotlivými stromy. Podél řeky Dědina, která se přirozeně klikatí, roste bezpočet vrb a olší spolu s dalšími pobřežními rostlinami. Toto území je snadno dostupné vlakem a je velice příhodné pro návštěvu. Více o přírodní rezervaci Zbytka.

Záběry z obce