Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]

Co se chystá se v obci Pohoří

Poplatky za odpady a ze psů v r. 2021 - prosba o bezhotovostní úhradu

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY a ZE PSŮ na rok 2021

 

Poplatky jsou stanoveny dle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně závazné vyhlášky o poplatku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.

Poplatek za odpady na rok 2021 činí 400 Kč

za osobu trvale hlášenou v obci Pohoří nebo za rekreační objekt a je splatný jednorázově do 30. 4. 2021.


Poplatek ze psa na rok 2021 činí 100 Kč za jednoho psa

a 200 Kč za každého dalšího psa téhož majitele a je splatný jednorázově do 30. 4. 2021.

 

Prosíme přednostně o bezhotovostní úhradu na účet obce Pohoří:

č. účtu: 124 102 594/0600 Moneta MB, a.s., Dobruška

variabilní symbol: číslo popisné vašeho domu

popis: odpady, pes

 

Ti, kdo nemají možnost úhrady na účet, mohou přijít zaplatit poplatky na obecní úřad v úředních hodinách:

pondělí a středa

07.30 – 12.00 a 13.00 - 17.00 hod

Známku na popelnici pro rok 2021 si můžete vyzvednout na OÚ Pohoří.

 

 

[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]