Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]

Co se chystá se v obci Pohoří

Záměr rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení

 

Záměr rekonstrukce chodníku podél silnice III/30426

Projekt na zvýšení bezpečnosti dopravy v obci

Obec Pohoří připravuje projektový záměr na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení podél silnice III/30426, od přejezdu železniční trati ve směru na Dobrušku. Jedná se o pravostranný chodník v délce 78 m za železničním přejezdem, levostranný chodník od zastávky po komunikaci u potoka Zlatý Crk v délce 214 m a dále pokračování v délce 717 m na levé straně za opravenou částí chodníku na mostě. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a zároveň ke zpřístupnění zastávek veřejné hromadné dopravy. Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání chodníku osobami s omezenou schopností pohybu a s omezenou schopností orientace.

Helena Suchánková, starostka obce

 

 

[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]