Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]

Co se chystá se v obci Pohoří

NOVÁ USNESENÍ VLÁDY ze dnů 27. - 30.4.2020

POZOR - vyměněn 2. a 4. soubor za nová usnesení vlády.

V 1. přiloženém souboru je Sbírka zákonů s Usneseními vlády, která upravují krizová opatření v souvislosti s nouzovým stavem ČR. Najdete zde nařízení a zákazy ohledně přechodu hranic, změny v nařízení povoleného počtu osob na veřejných místech (10 osob) a nařízení týkající se konzumace potravin na veřejných místech, sportování, maloobchodního prodeje a prodeje služeb a nařízení ohledně výuky žáků a studentů.

Ve 2. souboru najdete Sbírku zákonů o prodloužení nouzového stavu do 17.5.2020 a o přijetí krizových opatření.

Ve 3. souboru je Sbírka zákonů, kde je řešen cestovní ruch, spotřebitelské úvěry, volby do Senátu, vzdělávání na vysokých školách, realitní zprostředkování, opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, zákon o České národní bance - v době koronavirové epidemie.

Ve 4. souboru najdete Sbírku zákonů č. 81 o přijetí krizových opatření od 11.5.2020.

Prosíme občany o důsledné dodržování všech opatření souvisejících s vyhlášením nouzového stavu.

 

Související soubory

 

[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]